Les associacions universitàries veuen ballar les seves fonts de finançament

  • Bitllets de deu euros aguantats amb agulles de fusta. Font: Images_of_Money

    Bitllets de deu euros aguantats amb agulles de fusta. Font: Images_of_Money

  • Una calculadora sobre una factura en paper. Font: Images_of_Money (flickr.com)

    Una calculadora sobre una factura en paper. Font: Images_of_Money (flickr.com)

  • Bitllets de deu euros dins tres testos amb terra.Font: Images_of_Money (flickr)

    Bitllets de deu euros dins tres testos amb terra.Font: Images_of_Money (flickr)

La crisi i la situació econòmica actual afecta fins a l’últim racó de la societat d’una manera o altre i l’associacionisme universitari no és una excepció. L’any passat van veure com canviaven de manera substancial els requisits a complir per accedir a un dels ajuts més demanats per les entitats juvenils.

Començar el curs amb la incertesa de no conèixer el pressupost amb el qual es pot comptar per començar a planificar activitats. A aquesta situació s’hi han hagut d’afrontar aquest mes de setembre algunes associacions i entitats formades per estudiants universitaris. Tot i així, la conjuntura no els ha agafat per sorpresa. Coneixedors del context actual i conscients que podia empitjorar, algunes de les juntes directives d’associacions universitàries asseguren que ja el curs passat van començar a moure’s més enèrgicament per trobar fonts de finançament més enllà de  les ajudes i subvencions públiques.

El curs passat, un dels principals ajuts al qual podia optar l’associacionisme juvenil d’àmbit universitari es va convocar més tard del que era habitual (a principis de gener) i amb unes condicions noves i molt més restrictives pel que feia a activitats susceptibles a ser subvencionades. Així, l’ajut a les Associacions de persones Estudiants Universitàries (AEU) es va obrir amb l’objectiu de donar suport únicament a aquelles activitats que potenciessin “la internacionalització de l’associacionisme juvenil en l’àmbit universitari” entenent aquestes com les activitats de caire internacional realitzades dins o fora de Catalunya per les associacions juvenils universitàries. Aquesta limitació va fer que algunes associacions que normalment demanaven l’ajut no tinguessin opcions d’accedir-hi degut a la manca de capacitat (o a la inadeqüació amb la seva activitat principal) per realitzar accions a l’estranger o destinades a potenciar la internacionalització de l’associacionisme.

Des del 2006 fins al 2010, l’AEU estava destinada, tal i com indiquen les convocatòries i bases de les diferents edicions, a “donar suport a les activitats que potencien l’associacionisme juvenil en l’àmbit universitari, com també a les activitats de caire científic i formatiu organitzades per associacions d’estudiants universitaris de Catalunya”. El pressupost destinat a l’AEU també va disminuir el curs passat respecte als anteriors, passant de 30.200 euros a un total de 27.180 euros.

A l’espera de la convocatòria per aquest curs, les associacions universitàries tenen molt clar que per assegurar-se de poder dur a terme els seus projectes s’hauran de moure pel seu compte més que mai i buscar més enllà de les ajudes habituals oferides per la Generalitat o les pròpies universitats.  

Afegeix un comentari nou