Projecte Karpa: l'esport com a oci alternatiu al consum de drogues

Associació per a Joves Teb - Comunitari
La carpa a les pistes esportives de Via Favència
La carpa a les pistes esportives de Via Favència
El futbol sala és una de les activitats que formen part del projecte
El futbol sala és una de les activitats que formen part del projecte
Logotip del PDC d'aquest barri de Barcelona, al districte de Nou Barris
Logotip del PDC d'aquest barri de Barcelona, al districte de Nou Barris
Roquetes fa pinya. A la foto, celebrant el "Dia de la pinya"
Roquetes fa pinya. A la foto, celebrant el "Dia de la pinya"

Projecte Karpa: l'esport com a oci alternatiu al consum de drogues

Associació per a Joves Teb - Comunitari

Resum: 

La iniciativa es duu a terme al Pla de Desenvolupament Comunitari del barri de Roquetes, a la ciutat de Barcelona, actuant sobre els determinants de salut al voltant del consum de drogues en joves que es troben en situació de vulnerabilitat.

El principal objectiu que persegueix el projecte Karpa és oferir al jovent activitats esportives que tinguin una vinculació amb els espais, entitats i recursos del barri, creant una xarxa de protecció que faciliti l'accés als mateixos. D'aquesta manera es treballa la sensibilització sobre el consum de drogues des d'una reflexió crítica, així com les competències laborals a partir de la formació professional i de contractes.

Tal com s'explica al seu projecte, Karpa entén el treball de sensibilització del consum de substàncies "partint d’un treball d’acostament a les realitats dels i de les joves del territori". Aquesta concepció s’emmarca en un "model d’aprenentatge social que reconeix l’enorme pes que té l’entorn social com a element decisiu en l’inici de les conductes de risc".

A partir del treball de grup, Karpa facilita el diàleg sobre el consum de drogues i ajuda a compartir opinions i a construir criteris sobre riscos i alternatives. Tot aquest procés compta amb l'acompanyament d'una professional especialitzada en prevenció de consum d'aquestes substàncies.

Antecedents del projecte

A finals de l'any 2006 un grup de joves del barri va protagonitzar una sèrie de conflictes que van portar a obrir el pati d'una escola, el CEIP Antaviana, per poder treballar aspectes relacionats amb la conducta, els hàbits saludables i els itineraris formatius i laborals. Aquesta iniciativa va portar a endegar un projecte basat en una lliga de futbol que després va estar emmarcada en Karpa.

D'aquesta manera, Karpa va nèixer a partir de la necessitat de "donar respostes lúdiques i formatives adequades a joves i adolescents dels barris de Roquetes i Trinitat Nova que tenen pautes de consum de tòxics abusives i que no tenen un lleure estructurat; i de l'altra banda pretén dissenyar actuacions específiques grupals en el marc de la prevenció, amb la intenció de potenciar els factors de protecció i revertir o reduir els factors de risc".

Els destinataris i destinatàries del projecte són grups informals de joves i adolescents que tenen el carrer com a principal espai de relació. Es dona especial atenció a aquells grups amb pautes de consum de drogues i amb indicadors de risc social.

Accions que es duen a terme en el marc de Karpa

Per tal d'assolir els objectius proposats, el projecte duu a termeactivitats com ara entrenaments de futbol a les escoles del territori i un taller d'arts marcials en una d'elles.

També treballa conjuntament amb un altre projecte, “Fem salut a través del circ”, que consisteix en tallers de circ oberts. Hi participa l'Ateneu Popular de Nou Barris i la coordinació de la iniciativa té lloc a la "Taula de franja". Aquesta reuneix els diferents agents educatius del territori: educadors i educadores de carrer, plans comunitaris i instituts.

Cada any es fa una formació de monitors i monitores de lleure, i una altra d'entrenadors i entrenadores esportives. En alguns casos es fan pràctiques als serveis i entitats del territori.

D'altra banda, es fan partides amb un joc de taula semblant al Party que ajuda a joves i adolescents a reflexionar i pensar de manera crítica sobre el consum de drogues. Tothom qui participa al projecte segueix tot el circuit.

Si vols tenir més informació sobre el PDC de Roquetes pots donar un cop d'ull a un especial publicat a Xarxanet explicant el procés participatiu que viu aquest barri.