Ser d’origen humil i tenir pares sense estudis multiplica el risc de fracàs escolar

  • El risc de fracàs escolar va lligat a la pobresa. Foto: Temari 09 a Flickr

    El risc de fracàs escolar va lligat a la pobresa. Foto: Temari 09 a Flickr

Fitxers relacionats

L’Informe FEDAIA. Fracàs escolar a Catalunya assenyala que el nivell sòcio-educatiu dels progenitors és un factor determinant per a l’abandonament dels estudis a l’adolescència, un fenomen que comença a gestar-se durant l’educació primària. Al nostre país, el fracàs escolar afecta un de cada tres joves en edat de cursar estudis obligatoris, una xifra que duplica la mitjana europea.

L’informe de la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i a l'Adolescència (Fedaia), que agrupa les entitats catalanes que treballen amb infants i joves en risc d'exclusió social, assenyala que un dels principals factors que condicionen el risc de fracàs escolar és el nivell sòcio-educatiu dels progenitors. Mentre que els fills de pares amb estudis universitaris tenen un risc de fracàs escolar del 20%, en els alumnes amb progenitors amb estudis primaris el risc es duplica (41%); i, en el cas dels fills de pares sense estudis arriba a triplicar-se (63%). Pel què fa a l’origen social, els alumnes de classe treballadora presenten gairebé el doble de risc de fracàs escolar (45%) que els fills de classe mitjana (23%).

Altres factors determinants per al risc de fracàs escolar són el sexe dels alumnes: als 15 anys, el percentatge és molt superior en els nois (41%) que en les noies (29%). La diferència també és considerable entre alumnes immigrants (55%) i alumnes nadius (34%).

 

El retrat robot de l’adolescent amb fracàs escolar: noi, immigrant, fill de pares sense estudis i de classe treballadora

Pel què fa a les principals causes de l’abandó escolar a Catalunya, l’informe de la Fedaia cita els problemes d'adaptació psicosocial i d'aprenentatge, l’absentisme escolar previ, la mobilitat i desarrelament en el territori, la incorporació tardana a la escola en el cas dels immigrants, la manca de flexibilitat del sistema escolar i la falta de confiança en el futur.

Per combatre aquest problema, l’informe proposa posar en marxa mesures com ara un pla de xoc contra l'absentisme escolar i fer un seguiment personalitzat dels alumnes, amb la integració de psicòlegs als centres d'ensenyament. Segons l’estudi, cal un sistema educatiu més flexible que doni facilitats per adaptar el currículum a les necessitats dels alumnes i per passar d'uns estudis a uns altres, com ara de l'ESO als cicles formatius de grau mitjà i d'aquests als de grau superior.  

Afegeix un comentari nou