Torre Jussana busca experiències d'accions i projectes dirigits a les persones grans

Colectic - Comunitari
La participació de la gent gran és un dels pilars de l'envelliment actiu Font: Ajuntament de Les Franqueses
La participació de la gent gran és un dels pilars de l'envelliment actiu Font: Ajuntament de Les Franqueses

Torre Jussana busca experiències d'accions i projectes dirigits a les persones grans

Colectic - Comunitari

Resum: 

Seguint amb una de les seves línies de treball, la de crear eines i recursos per a les associacions, aquest centre de serveis a les associacions de Barcelona està elaborant un nou 'Útil Pràctic' sobre gent gran.

Per generar aquest material Torre Jussana compta amb la col·laboració del Departament de Promoció de la Gent Gran i del Departament de Participació Social de l'Ajuntament de Barcelona, així com d’un grup de treball del Consell Assessor de la Gent Gran (CAGG), però necessita també de la participació de les associcions.

Les experiències associatives que es presentin a aquesta iniciativa han de poder emmarcar-se en algun dels quatre àmbits que des de Torre Jussana - Centre de Serveis a les Associacionsde TJ es consideren crucials de cara al bon funcionament d’una associació, que són la intenció, l’acció, la participació i la gestió.

La participació de la gent gran en el teixit associatiu i la seva implicació a la comunitat es considera com un dels pilars de l’envelliment actiu. Es pretén que el nou recurs sigui útil per potenciar-les i per a què les associacions s'adaptin a una realitat en què la població en edat avançada és cada vegada més nombrosa.

Les experiències es poden compartir a partir del formulari en línia. El recull, que està previst publicar-lo al març de 2019, s'analitzarà i les experiències més adequades i/o innovadores s’inclouran a l''Útil Pràctic'.

Afegeix un comentari nou