Es publica el quadern de participació ciutadana per a les biblioteques

  • Biblioteca Enric Miralles, a Palafolls

    Biblioteca Enric Miralles, a Palafolls - Font: Òscar Ferrer, Diputació de Barcelona

  • Portada d'aquest quadern

    Portada d'aquest quadern - Font: Diputació de Barcelona

El document identifica les principals fases, agents i condicionants que s'han de tenir en compte per incorporar processos de participació ciutadana per crear i millorar aquests equipaments.

'La participació ciutadana en la creació i/o millora de les biblioteques públiques' ha estat elaborat pel Servei de Convivència, Diversitat i Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració de la Gerència de Serveis de Biblioteques, dues àrees de la Diputació.

Amb aquest quadern, la corporació vol "implementar processos de participació ciutadana en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques per millorar l’adaptació dels serveis públics a la realitat concreta del territori i potenciar el desenvolupament local".

La Diputació de Barcelona considera la biblioteca pública com un servei de proximitat que ha de respondre a les diferents necessitats i interessos de la comunitat.

D'altra banda, la incoporació de la participació ciutadana a aquests equipaments pot reforçar els vincles amb la comunitat i convertir-los en agents actius que ajudin a millorar els serveis, les polítiques públiques i la qualitat democràtica de la societat.

Si ho desitges, pots accedir al Quadern de participació ciutadana.

Afegeix un comentari nou