Diferents vies per realitzar consultes tributàries

  • Imatge interrogant i teclat ordinador. Font: pixabay

    Imatge interrogant i teclat ordinador. Font: pixabay

Existeixen diferents vies per a resoldre dubtes fiscals o consultes tributàries. Les consultes a les Administracions Tributàries es poden realitzar via telefònica, per registre telemàtic o per registre físic.

A causa de la complexitat que hi ha a la legislació tributària, moltes entitats es plantegen dubtes sobre el tractament fiscal de les operacions i sobre l’aplicació de les normatives.
Per poder resoldre aquests dubtes l’Agència Tributària té a l’abast dels contribuents diferents vies per realitzar consultes tributàries.

Les consultes tributàries es poden realitzar per diferents vies:

Via telefònica: aquesta via no és vinculant, això vol dir que si la resposta rebuda per part del tècnic de l’Agència Tributària no resol el dubte que tenim, podem tornar a trucar a l’Agència Tributària i realitzar de nou la consulta a un altre tècnic per contrastar la informació de les respostes rebudes. Les consultes per aquesta via tenen una resposta ràpida, però sense cap garantia.

Via registre electrònic: per realitzar consultes mitjançant aquesta via, s’ha d'omplir un formulari de presentació d’escrits model de consulta tributària i adjuntar la documentació que es vulgui aportar. Serà necessari disposar d’un DNI electrònic o d’un certificat.

Via registre físic: per fer la presentació de la consulta tributària presencialment, es descarregarà prèviament el model de Consulta Tributària i es presentarà a un dels Registres i Oficines de l’Agència Tributària.

L’Agència Tributària disposa de 6 mesos per donar resposta a l’escrit i només tindrà caràcter informatiu per al consultant.

Per a més informació sobre consultes tributàries, consulteu el següent recurs.

Afegeix un comentari nou