Els avis, el pilar econòmic de les famílies

 • Imatge mà i logotip Creu Roja

  Imatge mà i logotip Creu Roja

La Creu Roja ha presentat l’estudi “L’impacte de la crisi en les persones grans”, realitzat per l’Observatori de Vulnerabilitat de la Creu Roja, basat en com està afectant la crisi a la gent gran i al seu entorn familiar. 

L’estudi presentat per la Creu Roja confirma que cada cop els fills i els néts depenen més per subsistir dels seus pares majors de 65 anys, i alhora aquests veuen com els seus estalvis van minvant i fins i tot han d’acudir als serveis socials i als programes d’aliments, per ajudar els seus familiars.

L’informe demostra que els avis són un gran pilar econòmic per a les famílies, ja que arran de la crisi han hagut de donar suport als seus fills, que sovint han perdut primer la seva feina i després les prestacions i els subsidis.

L’impacte de la crisi té grans conseqüències sobre la gent gran enquestada per a la realització de l’estudi. Algunes dades significatives són:

 • El 20% de la gent gran enquestada ha ajudat econòmicament, amb les seves pensions, els seus fills i nets.
 • Un 10% dels enquestats proporciona ajuda alimentària als seus familiars.
 • Un 6,5% dels avis han acollit a casa seva algun familiar.
 • Un 57% dels enquestats estan molt afectats pel context econòmic actual.
 • Un 20% de la gent gran consultada no pot consumir amb regularitat fruita, carn i peix.
 • Un 30% no pot anar al dentista o revisar-se la vista.
 • El 65% viu en un habitatge de propietat.
 • El 36% de la gent gran té uns ingressos mensuals fixos que oscil·len entre els 550 i els 900 euros.

Qualsevol mesura o política pública referent a les persones grans també pot tenir repercussions sobre la resta de la xarxa familiar i social

A més, la gent gran està molt amoïnada per la seva situació i la dels seus familiars.  Consideren que el context social actual és pitjor que el que ells mateixos havien viscut de joves, que s’ha produït un desmillorament de l’Estat del Benestar, i que per tant, els seus fills i néts viuran amb més dificultats que ells.

D’altra banda l’ONU ha demanat que s’atorguin ajudes als avis que tinguin cura dels seus nets, per millorar la conciliació laboral i la solidaritat entre generacions. 

Afegeix un comentari nou