L’informe d’acompliment 2011 d’Oikocredit

  • Gràfic finançament per regió d'Oikocredit

    Gràfic finançament per regió d'Oikocredit

Passats sis mesos del tancament de l’any anterior, moltes entitats publiquen a través d’Internet els seus informes anuals amb tota la informació referent a l’activitat de 2011. És el cas d'Oikocredit, una cooperativa social que mitjançant les inversions dels seus socis concedeix crèdit a aquelles persones que habitualment no poden accedir al sistema bancari. 

Oikocredit és una cooperativa de crèdit sense afany de lucre que està present a tots els continents del món i els 896 socis que la formen estan repartits en 70 països. Tot i això, el 15% dels seus clients són de l'Àfrica.

Aquesta cooperativa té com a missió captar fons mitjançant els seus socis per tal d'invertir amb criteris ètics i sostenibles. El 80% de la seva cartera de productes són microcrèdits i el 20% finançament a empreses socials: agricultura, manufactura i educació social.

A principis del mes de juliol de 2012, Oikocredit va presentar un informe  que recull l'activitat portada a terme per la cooperativa durant l’exercici 2011.

A l’hora d'idear l’informe, es va comptar amb 495 socis d'Oikocredit per a la recollida de les dades.

El document destaca que l'any anterior, Oikocredit va concedir 520 milions d'euros, dels quals 410 milions d'euros corresponien a microfinances i la resta a finançament d'entitats del tercer sector.

Durant el 2011, els socis d'Oikocredit varen atorgar productes de crèdit a un total de 26 milions persones necessitades.  A més el 83% d'aquests clients eren dones i el 53% habitaven en regions rurals.

Finalment, aquest 2012 Oikocredit continuarà expandint les seves idees socials i financeres a través dels seus socis amb l’objectiu de continuar arribant a les persones que més ho necessiten. 

Més informació.

Afegeix un comentari nou