La Diputació de Barcelona destinarà 1,7 milions d’euros a les entitats socials

  • Logotip Diputació de Barcelonqa

    Logotip Diputació de Barcelonqa

Enguany la Diputació de Barcelona augmentarà en un 38% les ajudes destinades a les entitats socials que treballin amb les persones més desafavorides, i propiciïn la inclusió social. 

Durant el 2012 les entitats de caràcter social catalanes rebran 1,7 milions d’euros que es destinaran a projectes per la lluita contra l’exclusió social. La Diputació de Barcelona augmenta un 38% la dotació de les ajudes respecte el 2011, ja que arran de la crisi un de cada cinc catalans viuen en el llindar de la pobresa.

Es finançaran principalment les següents activitats:

 

  • Activitats de prevenció i detecció de situacions de risc social o d’exclusió.
  • Activitats adreçades a l’atenció de necessitats socials de persones i famílies.
  • Activitats socioeducatives adreçades a infants i a adolescents en risc d’exclusió.
  • Activitats que tinguin com a objectiu promoure l’autonomia personal i la integració social de les persones amb discapacitat, malaltia mental, dependència, addiccions o altres problemàtiques que generin risc d’exclusió social.
  • Activitats que promoguin l’envelliment actiu de la població i la millora de la qualitat de vida de les persones grans.
  • Activitats adreçades a la promoció dels drets dels infants i dels adolescents.
  • Activitats comunitàries i de foment de xarxes per a la inclusió social.

La subvenció s’haurà de justificar segons l’import que se sol·liciti per a cada projecte, ja que es poden demanar subvencions per un import superior a 20.000 euros, o per un import inferior a 20.000 euros.

Aquelles entitats que tinguin atorgada la subvenció i que no disposin de crèdit per portar a terme el projecte, podran demanar una bestreta del 50% de la subvenció concedida sense que el projecte estigui executat. El 50% restant es pagarà quan es justifiqui el 100% del projecte.

El termini per presentar els projectes, finalitza el proper 8 de juny de 2012 i els projectes s’hauran de desenvolupar durant el present exercici. 

 

Afegeix un comentari nou