La Responsabilitat social als organismes internacionals

 • Banderes europees. Font: Wikimedia

  Banderes europees. Font: Wikimedia

 • Conceptes clau per a l'empresa. Font: Creative Commons

  Conceptes clau per a l'empresa. Font: Creative Commons

La Responsabilitat Social és només cosa de grans empreses? Cal regular-la o ha de dependre únicament de la voluntat de les organitzacions?

El concepte de responsabilitat social empresarial i corporativa compta amb diversos organismes internacionals que han mirat, des dels anys 90, d’anar-lo definint i desenvolupant.

Algunes definicions...

Pacte mundial de Nacions Unides (Global Compact):

El Pacte mundial, que va ser anunciat per Kofi Annan en el Fòrum Econòmic Mundial de 1999, és una iniciativa internacional que busca afavorir la sostenibilitat empresarial mitjançant l'aplicació de 10 principis bàsics per promoure la responsabilitat social en les àrees dels Drets Humans, Laborals, Medi Ambient i de lluita contra la corrupció.

Aquests principis són:

 1. Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d'influència.
 2. Les empreses s'han d'assegurar de no ser còmplices en la vulneració dels drets humans.
 3. Les empreses han de donar suport a la llibertat d'afiliació i al reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.
 4. Les empreses han de donar suport a l'eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció.
 5. Les empreses han de donar suport a l'eradicació del treball infantil.
 6. Les empreses han de donar suport a l'abolició de les pràctiques de discriminació en l'ocupació.
 7. Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.
 8. Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.
 9. Les empreses han d'afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
 10. Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l'extorsió i suborn.

El Pacte mundial també té per objectiu canalitzar accions de suport a fites més àmplies de Nacions Unides com ara els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

OCDE: Directrius per a empreses multinacionals

Alguns d’aquests 10 principis també es poden trobar en les Directrius de l'OCDE per a empreses multinacionals.

Redactades l’any 1976, la seva última revisió data de 2011 i, entre d’altres, insta les empreses a respectar els drets humans, contribuir a l’abolició del treball infantil, de tota forma de treball forçat, millorar la transparència de les seves activitats contra la corrupció,...

Comissió Europea: fomentar un marc europeu per a la Responsabilitat Social de les Empreses

El 25 de juliol de 2001, la Comissió Europea va aportar una definició del concepte en el Llibre verd de la Responsabilitat social, titulat Fomentar un marc europee per a la Responsabilitat Social de les Empreses.

Segons el document, la RSE és “essencialment un concepte pel qual les empreses decideixen voluntàriament contribuir a l'assoliment d’una societat millor i un medi ambient més net”.

El document precisa que responsabilitat social no és només complir la llei, sinó fer un pas més enllà de les obligacions legals, “invertint més en capital humà, l’entorn i les relacions amb els interlocutors”.

Pel Llibre verd, la Responsabilitat social, que s’ha demostrat útil en termes de competitivitat de l’empresa, no s’hauria de limitar a les grans empreses sinó que hauria d’arribar a les PIMES i microempreses perquè justament són elles les que més contribuiexen a l’economia i la creació de llocs de treball.

El present de la Responsabilitat Social a Europa

Multi Stakeholder Forum on Corporate Social Responsability (CSR)

Els dies 3 i 4 de febrer de 2015 es va celebrar a Brussel·les el Fòrum Multistakeholder de Responsabilitat Social Corporativa, que arribava a la seva quarta edició després de les de 2006, 2009 i 2010.

El Fòrum va néixer l’any 2002 amb el suport de la Comissió Europea per agrupar sindicats, empreses, entitats, etc. europees de cara a promoure practiques i eines per a la responsabilitat social corporativa

D’entre les conclusions del Fòrum d’enguany s’hi compten:

 • L’objectiu final de la Responsabilitat Social ha de ser formar part de l’ADN de les empreses.
 • Els inversors han de ser més actius en el foment de la responsabilitat social a les empreses.
 • El concepte de responsabilitat social ha d’integrar-se a l’educació.
 • La Comissió ha de col·laborar a fer que les petites i mitjanes empreses vegin la RSC com una oportunitat i no com una càrrega.
 • La legislació no és la clau per a incorporar la RS a les empreses.
 • Els mitjans de comunicació s’han de comprometre amb la Responsabilitat Social, posant en valor els avenços en la matèria.

S’espera que, cap a finals d’any o primers de 2016, es doni a conèixer la nova estratègia europea de Responsabilitat Social, que seguirà a l’exhaurida Estratègia 2011-2014.

Organitzacions internacionals

 • Coalició europea per a la justícia corporativa (ECCJ): compta amb 21 membres que representen més de 250 organitzacions de 15 països, units per promoure la responsabilitat corporativa, abordant temes com ara les causes profundes de la injustícia corporativa, la millora de les lleis europees que regulen les activitats de les empreses i la millora de l'accés a la justícia per part de les víctimes d'abusos contra els drets humans.
 • CSREurope: xarxa europea d’empreses nascuda l’any 1996 arran de la signatura de la Declaració d’empreses europees contra l’Exclusió social (1994) per part de 20 empreses i impulsada per l’aleshores president de la Comissió Europea, Jacques Delors.
 • World Business Council for Sustainable Development (WBCSD): coalició de 200 empreses amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament sostenible, amb representació de més de 30 estats i 20 sectors industrials.

Afegeix un comentari nou