Marketplace ambiental, un espai de trobada entre empreses i entitats mediambientals

Suport Associatiu
Anualment, entitats i empreses es reuniexien al Marketplace per conèixer noves iniciatives amb valor social i ambiental.
Anualment, entitats i empreses es reuniexien al Marketplace per conèixer noves iniciatives amb valor social i ambiental.
El Marketplace vol respondre a la necessitat de trobar espais i oportunitats d’interacció entre el món empresarial i les entitats del tercer sector ambiental.
El Marketplace vol respondre a la necessitat de trobar espais i oportunitats d’interacció entre el món empresarial i les entitats del tercer sector ambiental.
Reunió celebrada durant una de les edicions del Marketplace.
Reunió celebrada durant una de les edicions del Marketplace.

Marketplace ambiental, un espai de trobada entre empreses i entitats mediambientals

Suport Associatiu

Resum: 

Aquesta iniciativa, impulsada pel Club EMAS i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, vol donar a conèixer projectes amb valor social i ambiental i promoure el partenariat entre empresa i tercer sector.

Tàndem és una iniciativa del Club EMAS (Associació d’organitzacions registrades EMAS a Catalunya) i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya que promou la creació de projectes ambientals de caràcter innovador i amb valor social entre el món empresarial i el tercer sector. En el marc de Tàndem es desenvolupa des de fa cinc anys el Marketplace ambiental, sobre el qual parlem amb Gregori Reyes, coordinador de projectes del Club EMAS, i Montserrat Castellà, tècnica de la Subdirecció d’Informació i Foment de la Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Quins objectius té el Marketplace ambiental?

El Marketplace ambiental és l’espai de transmissió de coneixement, la jornada anual on es troben empreses, entitats del tercer sector, institucions, grups de recerca i particulars que volen fer créixer la seva xarxa de contactes en l’àmbit del medi ambient i desenvolupar nous projectes. Així mateix, és un espai que permet donar a conèixer noves iniciatives amb valor social i ambiental. Mitjançant la celebració del Marketplace volem ajudar a la co-creació de projectes, aportant un benefici tant a les organitzacions que hi participen com al seu entorn i a la ciutadania.

Com des d’una entitat sense ànim de lucre es pot contribuir a conservar la natura?

Les entitats del tercer sector ambiental han estat capdavanteres a l’hora de transmetre a la societat els valors del patrimoni natural del nostre país i plantejar la importància de les qüestions ambientals davant de l’Administració pública. I ho han estat fins al punt d’erigir-se en portaveus de les inquietuds socials en aquest camp i de reivindicar la condició d’interlocutores de l’Administració. D’altra banda aquestes entitats acumulen coneixement expert, que pot ser molt valuós de cara a la recopilació de dades necessàries per impulsar un nou producte o servei.

Actualment cap organització pot viure d’esquena a la societat i a l’entorn que l’envolta. És per això que es fa necessari trobar espais i oportunitats d’interacció entre el món empresarial i les entitats del tercer sector ambiental, ja que les organitzacions que hi participen aprenen, evolucionen i maduren les seves posicions. Aquest fet crea un valor intersectorial que marca diferències.

Quines altres recomanacions doneu a les organitzacions per ser sostenibles amb el medi ambient?

Sempre demanem a les organitzacions que siguin proactives i estiguin obertes a conèixer noves realitats i nous actors. Innovar no és inventar res de nou, sinó apostar per noves formes de fer, més competitives i sostenibles. És per aquesta raó que ens agraden molt els espais de trobada interdisciplinaris, ja que ajuden a canviar les idees prefixades o obsoletes i afavoreixen l’aparició d’idees i connexions que serien improbables a l’entorn quotidià.

Segurament moltes organitzacions ja estan prenent mesures per ser més sostenibles, però no disposen del coneixement suficient per realçar-les en l’entorn on es mouen. Per tant, és molt important que estableixin relacions, coneguin noves estratègies, orientacions i àmbits d’actuació. Des del projecte Tàndem fomentem la col·laboració i el benefici mutu com a eina per millorar, ja que es pot arribar més enllà del que es podria arribar de forma individual. Per últim, pensem que és molt important donar a conèixer la tasca feta, tant per fer visible la feina realitzada com perquè serveixi d’exemple per a altres.

La conservació de la biodiversitat pot generar oportunitats de negoci?

Sí, però sense perdre mai de vista que l’objectiu principal és la conservació i/o la millora de l’entorn en si. A Tàndem parlem de crear projectes “win-win”: que aportin un benefici tant a les organitzacions que hi participen com a la societat i a l’entorn on es vol incidir.

Per exemple, el 2016 vàrem crear el grup de treball “Empresa i Biodiversitat”, on empreses i entitats ambientals varen treballar conjuntament per avaluar l’impacte de cadascuna de les empreses sobre la biodiversitat i la seva dependència vers els serveis dels ecosistemes. Les sessions de treball van permetre establir les bases per a la co-creació de projectes que afavorissin la conservació de la biodiversitat i que donessin resposta a algun dels reptes identificats per part de les empreses participants. Així doncs, les entitats ambientals van aportar solucions a molts dels reptes plantejats.

Durant aquest 2017, el grup de treball creat en aquest espai va ser sobre “Turisme sostenible a la natura. Com generar oportunitats de negoci contribuint a la conservació de la biodiversitat?” on s’ha posat de manifest que l’ecoturisme i la conservació de la natura estan estretament vinculats ja que la motivació principal de l’ecoturista és gaudir, observar i conèixer la natura i les expressions culturals associades d’una manera respectuosa amb l’entorn.

Podríeu posar exemples de bones pràctiques?

Existeixen molts projectes que han estat creats en el marc de Tàndem tals com, projectes de voluntariat, de conservació d’espècies amb perill d’extinció, d’agricultura de proximitat, de creació de noves tecnologies, etc. Els podeu veure a www.tandem.cat on trobareu tota la informació d’aquestes iniciatives.

Afegeix un comentari nou
0