Metges del Món reclama accés gratuït a la sanitat

  • Accés a la sistema sanitari

    Accés a la sistema sanitari

En el marc de la cimera del G20, Metges del Món reclama accés gratuït al sistema sanitari als països en vies de desenvolupament.

L’ONG Metges del Món reclama que les persones més vulnerables dels països en vies de desenvolupament tinguin accés gratuït als sistemes sanitaris,  a fi d’augmentar l’ús dels servies sanitaris.

Davant la cimera del G20, Metges del Món demana noves vies de finançament com ara la taxa a les transaccions financeres, la taxa Robin Hood. Aquesta taxa suposaria generar fons per fomentar l’ús dels serveis sanitaris en aquests països, on s’estima que uns 100 milions de persones cauen en la pobresa a causa de les despeses que aquests serveis els ocasionen.

D’altra banda, Metges del Món recorda que, a països com Níger, ja s’han pres mesures per pal·liar el greu problema sanitari que pateix el país com ara eximir del pagament de la sanitat tant a dones embarassades i infants menors de 5 anys.  

Aquest fet no és aïllat: a altres estats de l’Àfrica Subsahariana, s’han posat en marxa iniciatives similars per incrementar l’assistència mèdica a la població. No obstant això, la manca de finançament i suport internacional podrien amenaçar la continuïtat d’aquests projectes i dels bons resultats que estan obtenint.

Segons recomana l’Organització Mundial de la Salut, les despeses de salut que haurien d’assumir els usuaris no haurien de superar el 15 o 20% de les despeses globals sanitàries del país però, en el cas de Níger per exemple, estan assumint més del 42%.

Per tot plegat, Metges del Món demana als estats del G20 que, de cara al compliment dels Objectius del Mil·lenni, compleixin el seu compromis de recolzar els països en desenvolupament per tal que puguin reforçar els seus sistemes sanitaris i garantir-ne l’accés universal.

Afegeix un comentari nou