Nova guia per assessorar les persones amb discapacitat intel·lectual sobre la renda 2017

Suport Associatiu - Econòmic
El Grup Cooperatiu TEB treballa per la inserció laboral de persones amb discapacitat.
El Grup Cooperatiu TEB treballa per la inserció laboral de persones amb discapacitat.
La Guia de la Renda 2017 per a persones amb discapacitat es pot consultar a través d'Internet.
La Guia de la Renda 2017 per a persones amb discapacitat es pot consultar a través d'Internet.

Nova guia per assessorar les persones amb discapacitat intel·lectual sobre la renda 2017

Suport Associatiu - Econòmic

Resum: 

Teb Grup Cooperatiu ha publicat aquest document per aclarir les qüestions, algunes poc conegudes, que afecten aquest col·lectiu i les seves famílies a l’hora de presentar la declaració.

Coincidint amb l’inici de la campanya de la renda, Teb Grup Cooperatiu ha elaborat la ‘Guia útil de la Renda 2017’ adreçada a famílies amb persones amb discapacitat intel·lectual al seu càrrec.

El document presenta un recull de les preguntes més habituals i aclareix alguns dels conceptes a tenir en compte a l’hora de calcular les diferents deduccions. A més, s’hi poden trobar exemples pràctics així com recomanacions sobre finances i fiscalitat.

A través d’aquesta guia, es posen especialment en relleu algunes qüestions poc conegudes i s’alerta sobre els errors més freqüents a l’hora de presentar la declaració. També s’aconsella a les famílies que comprovin que les declaracions incloguin les deduccions per ‘Mínims per discapacitat’ i l’ajut DAFAS.

Com consultar aquest recurs?

Aquesta guia pot descarregar-se gratuïtament a través d’Internet. També està disponible el document ‘Aspectes bàsics de la declaració de Renda 2017’, adaptat a Lectura Fàcil, on es fa un breu resum dels punts més destacats.

Afegeix un comentari nou