Les dones ho tenen també més difícil en l’àmbit de l’emprenedoria social

Associació per a Joves Teb
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les dones ho tenen també més difícil en l’àmbit de l’emprenedoria social

Associació per a Joves Teb

Resum: 

Així ho posa de manifest un estudi fet per l'Instituto de Innovación Social que analitza el perfil de l’emprenedora social espanyola i el seu context.

L'informe "Mujeres con impacto" apunta que les dones segueixen trobant més obstacles que els homes a l’hora d’emprendre i els seus reptes es concentren en tres blocs: accés a finançament, models de referència i visibilitat, i falta de recolzament "network" efectiu.

Aquest estudi ha elaborat un perfil de l'emprenedora social en l'àmbit de l'Estat espanyol segons el qual les dones que es llencen a aquesta aventura acostumen a fer-ho en solitari, i són una mica més grans i amb un major nivell educatiu que les emprenedores a nivell general.

L'emprenedoria social busca abans l’impacte social que el rendiment econòmic.

"Mujeres con impacto" conclou també que els homes emprenen més per oportunitat i les dones més per necessitat, per la manca d’alternatives laborals. Els negocis que emprenen tenen un àmbit més local i moltes vegades estan enfocats envers el consum.

Les dones accedeixen menys a fonts de finançament externes i s'autofinancien més a partir de recursos propis. La principal característica de les emprenedores socials és la passió i la determinació per aconseguir un determinat impacte social.

Afegeix un comentari nou