Fundacions

Tràmits Fundacions

news-iconRecurs > Jurídic

Quins són els tràmits més freqüents a les fundacions?

En el dia a dia de les entitats, n’hi ha determinats tràmits importants que habitualment es donen i s’han d’escriure al Registre de Fundacions.

Tant persones físiques com jurídiques poden constituir una fundació. Font: Pixabay

news-iconRecurs > Jurídic

Com constituir una Fundació

Per constituir i inscriure una fundació al registre pertinent cal, en primer lloc, saber el seu àmbit geogràfic d’actuació ja que aquest determinarà l'aplicació d'una llei o d'una altra.

A partir del 15 de març ja no es poden fer les sol·licituds de legalització presencialment. Font: Pixabay

news-iconNotícia > Jurídic

La legalització dels llibres de les fundacions estatals només es sol·licitarà telemàticament

El Ministeri de Justícia ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat la normativa, que entra en vigor el 15 de març, amb l’objectiu d’agilitzar els tràmits i fomentar l’accés electrònic als serveis públics.

news-iconRecurs > Jurídic

Com constituir i gestionar una fundació?

Les fundacions estatals estan subjectes a la Llei 50/2002, de 26 de desembre de fundacions. Aquelles que desenvolupen les seves activitats majoritàriament a Catalunya es regulen per la Llei 4/2008 de 24 d’abril.

Acord de dissolució d'una fundació. Font: osonainforma.cat

news-iconRecurs > Jurídic

Quin és el procés de dissolució d'una fundació?

La vida d’una fundació pot ser temporal o indefinida. En tots dos casos, pot acabar mitjançant la dissolució.

Compliance. Font: gcarles.com

news-iconRecurs > Jurídic

Responsabilitat penal de les fundacions

La responsabilitat penal de les fundacions pot limitar-se a la fundació o afectar els patrons.

Llibre Codi civil de Catalunya. Font: Suport Associatiu

news-iconNotícia > Econòmic

Rendició de comptes de les entitats d’utilitat pública i fundacions

Les associacions declarades d’utilitat pública i les fundacions han de rendir a l’òrgan competent durant els mesos de juny i juliol.

Supervisisó

news-iconRecurs > Jurídic

La Llei del protectorat pas a pas (part II)

En aquest recurs analitzarem quines són les facultats del protectorat i de l’òrgan de supervisió de les associacions declarades d’utilitat pública, així com la potestat inspectora i règim sancionador.

Inspecció

news-iconRecurs > Jurídic

La Llei del protectorat pas a pas (part I)

En el present recurs analitzarem la Llei 21/2014 de 29 de desembre, del protectorat i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Per complir la llei de transparència heu de fer alguns canvis tècnics. Foto Rocky Lubbers (Llicència Creative Commons CC BY 2.0)

news-iconRecurs > Informàtic

Com complir tècnicament la Llei de Transparència

El passat mes de juliol del 2015 va entrar en vigor la Llei Catalana de Transparència, una llei que afecta algunes entitats sense ànim de lucre. Publicar digitalment algunes informacions sobre l'entitat són claus per complir la llei.

Cultura - Font: pixabay.com

news-iconNotícia > Formació

Curs sobre gestió integral de fundacions i associacions culturals

Durant el mes de novembre i desembre la Fundació Pere Tarrés organitza dos cursos sobre millora de la gestió de fundacions i associacions culturals. Ambdós estan subvencionats pel Departament de Cultura.

Manelles tancades. Font: Web de aliexpress

news-iconNotícia > Jurídic

Com modifica el Codi Penal la responsabilitat de les entitats?

Amb la reforma del Codi Penal del passat 1 de juliol de 2015 es va modificar el règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques i per tant, també de les entitats sense afany de lucre, establint noves obligacions a aquestes.

Persona en un laberint. Web: Diari l'Hora

news-iconNotícia > Jurídic

Quines obligacions de transparència tenen les fundacions?

La Llei 19/2014 i la llei 21/2014 estableixen unes obligacions de publicitat per a les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública.

Informació vista amb lupa. Font: SIMA

news-iconNotícia > Jurídic

Transparència: Publicació de les obligacions de publicitat activa per les entitats

El dia 6 de juliol es va aprovar la resolució JUS/1563/2015, en la qual es determinen les obligacions de publicitat activa per a les fundacions i associacions.

Mà i teclat. Font: Escola Vitae

news-iconNotícia > Jurídic

Es publica la llei del Protectorat de les Fundacions

Avui s’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de la verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

Xarxa d'Innovació Social del Vallès

news-iconNotícia > Projectes

Neix la Xarxa d'Innovació Social del Vallès

El divendres 19 de setembre el Parc Audiovisual de Terrassa acollirà la presentació d'aquesta nova Xarxa.

Logo del cens

news-iconNotícia > Cultural

142 associacions al Cens d'entitats de foment de la llengua catalana 2014

Enguany 142 associacions i fundacions formen part del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana.

Ninots unint peces. Font: google

news-iconNotícia > Jurídic

Quins són els elements a valorar per crear una entitat?

Les nostres finalitats, les persones, els mitjans que tenim, les qüestions econòmiques i de gestió, són els elements necessaris a tenir en compte per saber quina fórmula s’adapta millor al nostre projecte.

Quadrat aixecat per equip. Font: Universitat Barcelona

news-iconRecurs > Jurídic

Tenim un projecte, quina figura jurídica s'hi escau? (Part II)

Si volem portar a terme un projecte, hem de decidir quina fórmula jurídica s’adapta millor a les nostres finalitats, i ho hem de fer d’acord amb les característiques de cadascuna

Castell de persones. Font: Confederació de cooperatives

news-iconRecurs > Jurídic

Tenim un projecte, quina figura jurídica s'hi escau? (I)

Si volem portar a terme un projecte associatiu, hem de decidir quina fórmula jurídica s’adapta millor a les nostres finalitats, i ho hem de fer d’acord amb les característiques de cadascuna

Documents i ulleres

news-iconNotícia > Jurídic

El Projecte de Llei del Protectorat estableix més control per a les fundacions

El Conseller de Justícia ha presentat al Parlament de Catalunya el Projecte de llei del Protectorat de Fundacions, el qual vol garantir el correcte funcionament de les entitats.

Cens d’entitats de foment de la llengua catalana

news-iconNotícia > Cultural

Obert el termini per inscriure’s al Cens d’entitats de foment de la llengua

Fins el 30 d’abril, fundacions i associacions que duen a terme activitats per promoure el català dins del seu àmbit d’actuació poden inscriure’s al Cens d’entitats de foment de la llengua catalana.

Estatuts

news-iconRecurs > Jurídic

Com modificar els estatuts d’una fundació (Part II)

Tal i com explicàvem en el recurs de coneixement anterior, el dia a dia d’una fundació es regula pels seus propis estatuts i per la normativa vigent, les entitats hauran de tenir els estatuts adaptats .

Estatuts

news-iconNotícia > Jurídic

Com modificar els estatuts d’una fundació

Per tal de modificar els estatuts d’una fundació cal tenir en compte el contingut mínim previst per la Llei 4/2008 de 24 d’abril.

Estatuts

news-iconRecurs > Jurídic

Com modificar els estatuts d’una fundació (Part I)

En aquest recurs de coneixement analitzarem amb detall cadascuna de les parts en que s’han de dividir els estatuts d’una fundació, per facilitar l'adpatació dels estaust a les entitats que encara no l'han fet.

Nou portal, Fundaciones.es

news-iconNotícia > Jurídic

Neix un nou portal d’àmbit estatal per a les fundacions

Neix Fundaciones.es, un directori online de fundacions on es pot trobar de manera organitzada informació de les fundacions de tot l’estat.

Ordinador i calculadora

news-iconNotícia > Econòmic

Com fer la primera aplicació del PGC Estatal

Aquelles entitats que siguin fundacions estatals o associacions declarades d'utilitat pública amb aquest mateix àmbit o que siguin d'altres autonomies que no tenen normativa pròpia pel que fa a la comptabilitat associativa, han hagut d'aplicar la nova normativa comptable en vigor a partir de l'1 de gener de 2012.

Logo La Taza Solidaria

news-iconNotícia > Social

La Taza Solidaria: una manera de compra solidària, una manera original de regalar esperança

El passat 1 d'abril va veure la llum La Taza Solidaria, una plataforma de venda online de productes exclussivament amb valor social. Un projecte que pretén donar una visió renovada del món solidari, posant a l’abast de la societat una gran gama de productes provinents, en la seva totalitat, de les empreses del tercer sector.

Hospital sant Pau

news-iconNotícia > Jurídic

Intervenció del Protectorat davant la renúncia en bloc d’un patronat

El Protectorat ha instat el patronat de la Fundació Pública de Gestió de l'Hospital de Sant Pau a cobrir les seves vacants, després que aquest patronat presentés per escrit la renúncia en bloc dels seus membres.

Document i ploma

news-iconNotícia > Jurídic

El Govern impulsa la primera llei del Protectorat de les Fundacions

El passat 30 d’abril, el Consell Executiu de la Generalitat va aprovar la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i Associacions declarades d’Utilitat Pública a fi d’adequar el Protectorat a la realitat social actual amb criteris de seguretat i eficàcia.

Programa comptabilitat

news-iconRecurs > Econòmic

La primera aplicació del PGC Estatal de les entitats no lucratives

L'exercici 2012 és el primer en el qual les Fundacions i les Associacions declarades d'utilitat Pública d'àmbit estatal han d'aplicar l'adaptació sectorial del PGC, el Reial Decret 1491/2011. En aquest recurs es presenten les principals afectacions comptables de la nova normativa, i quines informacions s'han d'incloure en la primera rendició de comptes, a fer a 2013, aplicant el nou pla que hauran de fer aquest tipus d'entitats.

Presentació on line

news-iconNotícia > Jurídic

S’admet la presentació telemàtica de documentació a Registre d’Associacions i Fundacions

Des de mitjans d’aquest mes de març ja es poden tramitar via online la majoria de tràmits que han de comunicar les associacions i fundacions a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques. El tràmit via online té un 50% de descompte en les taxes d’inscripció.

Adaptació estatuts

news-iconNotícia > Jurídic

Continua vigent l’obligació d’adaptar els estatuts

Tot i que el termini màxim per tal que les associacions i fundacions catalanes adaptessin els seus estatuts va finalitzar el passat 31 de desembre, continua vigent l’obligació de fer-ho per a totes aquelles entitats que encara no ho hagin fet.

Logo Cens

news-iconNotícia > Jurídic

S’obre el termini d’inscripció al Cens d’entitats de foment del català

Entre l'1 de gener i el 30 d'abril, queda obert el termini per sol·licitar la inscripció en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana de les entitats que tinguin recollit en els seus estatuts el foment de la llengua catalana com a finalitat principal o que duguin a terme activitats per promoure el seu coneixement i ús.

Muntanya de diners. Foto de w4nd3rl0st (InspiredinDesMoines) en Flickr

news-iconRecurs > Econòmic

L'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

L'IAE (Impost sobre activitats econòmiques) és un impost que grava el fet de fer una activitat econòmica. Però té la particularitat de què, a la majoria dels casos, no suposa una despesa per l'entitat.

En aquest recurs es trobarà tota la informació relativa a aquest impost, i de quina manera pot afectar les entitats no lucratives.

Oficina Agència Tributària

news-iconRecurs > Econòmic

Obligacions fiscals de les entitats no lucratives (1)

Les associacions i fundacions, en funció de la seva activitat i del volum dels seus ingressos, poden tenir determinades obligacions fiscals.

En aquest recurs es fa un recull de les més habituals i significatives relatives al Número d'Identificació Fiscal (NIF), a l'Impost sobre Activitats (IAE) i a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Parlament de Catalunya

news-iconNotícia > Jurídic

Darrer mes per adaptar els estatuts d'associacions i fundacions catalanes

L'any 2008 es va publicar el Llibre III del Codi Civil de Catalunya que estableix un nou règim normatiu per a les associacions i fundacions catalanes.