Arriba “Traçant vides dignes: cap a una economia feminista”

  • Portada de la guia - Foto: CNJC

    Portada de la guia - Foto: CNJC

  • El projecte és el resultat d'un treball entre el món associatiu i activista - Foto: CNJC

    El projecte és el resultat d'un treball entre el món associatiu i activista - Foto: CNJC

Es tracta d’una guia de recursos dirigida a entitats per aplicar la mirada feminista de l’economia als espais associatius.

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) presenta aquesta guia com a resultat del projecte “Traçant vides dignes: cap a una economia feminista”, fruit de la reflexió i el coneixement sorgit de debats realitzats entre la joventut del món associatiu i activista a les ciutats de Girona, Barcelona i Lleida durant l’any 2016. La iniciativa, realitzada per Matriu, platejava també tallers per introduir i reflexionar al voltant dels principis de l’economia feminista de ruptura.

El projecte va generar espais de reflexió col·lectiva des d’una una mirada crítica envers l’actual sistema econòmic. Així, a partir d’uns principis ètics i de procediment es proposa transitar cap a una altra economia que posi el focus d’atenció en la sostenibilitat de la vida humana i del propi planeta. Amb el suport i finançament del Premi 1% 2015 del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, “Traçant vides dignes: cap a una economia feminista” pretén promoure la presa de decisions sobre quines necessitats i desitjos es volen satisfer en els espais associatius .

L’objectiu de “Traçant vides dignes: cap a una economia feminista” és reflexionar sobre la forma com el capitalisme està integrat en la societat actual i facilitar recursos per aplicar estratègies de cura als diversos col·lectius implicats. Tot i tractar-se d’una guia especialment destinada a entitats i grups d’activistes amb ganes d’iniciar una reflexió conjunta sobre la introducció de les cures i la mirada de l’economia feminista dins del seu funcionament, també esdevé un recurs interessant per a qualsevol persona o grup que tingui interès en aquesta temàtica.

Pel que fa al format, la guia consta de tres aparats:

  1. La mirada feminista de l’economia: introducció teòrica a l’economia feminista de ruptura.
  2. Estratègies de cura als col·lectius: mecanismes concrets per aplicar la cura als col·lectius.
  3. Activitats: proposta de dinàmiques per facilitar una diagnosi sobre què entenem per una vida digna i com hi podem contribuir des dels espais associatius.

Es pot consultar la guia aquí

Afegeix un comentari nou