Formació en competències lingüístiques bàsiques

Formació en competències lingüístiques bàsiques

Resum: 

Es tracta del segon mòdul del curs de la Comissió de Formació de la Coordinadora de la Llengua de Barcelona, que tindrà lloc del 9 de gener al 29 de maig, i que s'aproximarà a diferents cultures, religions i grups presents a l’aula.

El curs, reconegut pel Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya, està destinat a persones voluntàries que treballen en l’acollida sociolingüística, així com qualsevol docent, mediador/a, facilitador/a, estudiant o estudiós que actuï amb persones joves i adultes i interessat en aquests vectors concrets de la formació al llarg de la vida.

El programa del curs consta de 18 punts:

 • Societat actual i ciutadania.
 • Models d’incorporació de les persones immigrades a la ciutadania activa: Multiculturalitat/ Interculturalitat/ Assimilació.
 • Les migracions a Europa i les polítiques europees.
 • Crisi econòmica: orígens, desenvolupament, alternatives. La democràcia formal qüestionada.
 • Llei d’estrangeria. 6. Immigració irregular i drets humans.
 • Ciutadania i compromís ètic.
 • Aproximació a la cultura pakistanesa. Sistema educatiu i estratègies d’aprenentatge.
 • Aproximació a la cultura magrebí. Sistema educatiu i estratègies d’aprenentatge.
 • Aproximació a les cultures de l’Àfrica subsahariana. Sistema educatiu i estratègies d’aprenentatge.
 • Aproximació a les cultures xineses. Sistema educatiu i estratègies d’aprenentatge.
 • Diversitat religiosa i cultura islàmica.
 • Les dones llatinoamericanes a Catalunya i les cultures de Llatinoamèrica.
 • Cultura catalana i cultures de Catalunya.
 • Immigració i mitjans de comunicació.
 • Sessió antirumors teòrica.
 • Sessió antirumors pràctica.
 • Altruisme i/o solidaritat. El Tercer Sector.

Més informació

Afegeix un comentari nou