Recull de Màsters i Postgraus en l’àmbit de la discapacitat

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Recull de Màsters i Postgraus en l’àmbit de la discapacitat

Resum: 

Us oferim una selecció de màsters i postgraus organitzats per diferents universitats durant el curs 2018/2019 i adreçats a professionals de diferents disciplines que realitzen tasques d’intervenció amb les persones amb discapacitat.

Màster en Intervenció Psicomotriu Educativa i Terapèutica

Organitzat per: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: Octubre 2018

Data fi docència: Abril 2020

Objectius:

 • Oferir una formació teòrica, pràctica i experimentada des d'una perspectiva global, segons diversos autors i tendències afins, sobre el coneixement de la persona amb risc de patologies o amb patologies adquirides.
 • Comprendre la interrelació entre cos, emoció, capacitat psíquica-cognitiva i estabilitat relacional en les persones amb patologies.
 • Adquirir les capacitats metodològiques especifiques de la IPP i la IPT per a la seva aplicació en els diferents àmbits i edats de la persona.
 • Conèixer les característiques singulars en els àmbits de les persones amb patologies tant psíquiques com funcionals.
 • Aplicar els sistemes d’avaluació específics per determinar les capacitats a les persones amb alteracions del desenvolupament en la seva globalitat per establir els objectius i estratègies d’intervenció des de la IPP i la IPT.
 • Realitzar un treball personal a través del cos amb el grup.

Consulta tota la informació

Màster en Suports per a la Inclusió Educativa i Social

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2018

Data fi docència: Juliol 2019

Objectius:

 • Analitzar les necessitats específiques de suport relacionades amb la discapacitat dins dels processos d'inclusió educativa i social.
 • Dissenyar, aplicar i avaluar conjuntament amb altres professionals de l'educació, propostes d'intervenció, tant personals com contextuals, per afavorir els processos d'inclusió educativa i social amb persones amb necessitats específiques de suport.
 • Aplicar i diversificar les estratègies educatives que afavoreixen l'atenció de tots i totes en un context educatiu i social ampli i general.

Consulta tota la informació

Expert Universitari en Atenció a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament

Organitzat per: Blanquerna - URL

Data inici docència: Octubre 2018

Data fi docència: Juliol 2019

Objectius:

 • Comprendre el concepte de discapacitat intel·lectual i del desenvolupament (DID) en el context actual.
 • Conèixer i analitzar els models actuals que orienten l’atenció a les persones amb DID.
 • Disposar d’eines i recursos per a l’avaluació i la identificació de necessitats de les persones amb DID.
 • Conèixer i aplicar sistemes i estratègies d’intervenció adreçades a les característiques i les necessitats de les persones amb DID.
 • Valorar la importància de la família i la seva col·laboració en l’atenció de les persones amb DID.

Consulta tota la informació

Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família (on line)

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2018

Data fi docència: Juny 2019

Objectius:

 • Capacitar a professionals per a la intervenció en atenció precoç.
 • Dotar-los de coneixements i estratègies terapèutiques de treball amb nens que presentin disminucions, trastorns o disharmonies en el seu desenvolupament, o estiguin en risc de patir-los (tant trastorns greus i permanents com a lleus i transitoris). Paral·lelament, facilitar-los recursos per al treball amb les famílies i l'entorn.
 • Integrar les etapes del desenvolupament infantil.
 • Conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç.
 • Conèixer les teories evolutives, les classificacions diagnòstiques i els instrumentes de valoració diagnòstica propis de l'atenció precoç.
 • Distingir les característiques i enfocaments dels principals models d'intervenció en atenció precoç.
 • Analitzar la família com un sistema dinàmic en el context del creixement del nen.
 • Identificar els signes d'alerta i els factors de risc referents al nen, la família i l'entorn.
 • Adequar la forma d'intervenció en funció de les dificultats del nen, la família i l'entorn.
 • Intervenir en cada situació de la manera més òptima.
 • Desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en el procés de valoració de la primera infància.
 • Afavorir un bon clima terapèutic.
 • Entrenar la sensibilitat del professional i l'ús del llenguatge adequat per aquells casos en què es treballa amb trastorns i/o discapacitat.

Consulta tota la informació

Postgrau en Equitació Terapèutica

Organitzat per: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya

Data inici docència: Octubre 2018

Data fi docència: Gener 2020

Objectius:

 • Oferir els coneixements teòrics i pràctics necessaris per utilitzar el cavall com a recurs terapèutic i educatiu.
 • Facilitar eines d'intervenció específiques per desenvolupar plans d'actuació (interdisciplinars) adaptats a les diferents disfuncions físiques, psíquiques, sensorials i/o socials de la persona.
 • Analitzar quines patologies i trastorns es poden beneficiar de l'equitació terapèutica.
 • Millorar l'ocupabilitat del participant a través de la millora de la seva capacitat emprenedora.
 • Dissenyar un projecte d'equitació terapèutica.

Consulta tota la informació

Postgrau en Trastorns Emocionals i Psicopatologia Legal Infantojuvenil

Organitzat per: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici docència: Octubre 2018

Data fi docència: Setembre 2019

Objectius:

 • Proveir l'alumne d'un coneixement actualitzat en discapacitat intel.lectual, de l'autisme i del comportament infantojuvenil.
 • Entendre i saber utilitzar els termes i criteris de diagnòstic que s'apliquen en aquests àmbits de la psicopatologia.
 • Conèixer les principals manifestacions clíniques de la discapacitat intel.lectual, l'autisme i els trastorns del comportament infantojuvenil.
 • Saber dur a terme una entrevista clínica.
 • Saber dur a terme un programa d'intervenció.

Consulta tota la informació

Màster en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge (on line)

Organitzat per: UOC

Data inici docència: octubre 2018

Data fi docència: sense concretar

Objectius:

 • Analitzar els aspectes fonamentals del desenvolupament, de l’aprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars per a ajustar l’atenció educativa.
 • Oferir una formació per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats de l’aprenentatge i per a poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d’intervenció ajustades.
 • Proporcionar les estratègies, procediments i recursos adequats per a la intervenció psicoeducativa en dificultats de l’aprenentatge.

Consulta tota la informació: