Amb les xarxes socials les entitats cerquen ampliar i fidelitzar la base social

  • Portada de l'estudi sobre entitats i xarxes socials

    Portada de l'estudi sobre entitats i xarxes socials

  • Gràfic de l'estudi sobre entitats i xarxes socials

    Gràfic de l'estudi sobre entitats i xarxes socials

Poc a poc, el sector associatiu s'apropa a les xarxes socials i les fa servir per comunicar-se amb la seva base social. Als Estats Units, la xarxa Nonprofit Technology Network analitza des de fa tres anys aquesta relació. L'últim estudi demostra que entitats i fundacions cada cop fan un ús més intensiu de plataformes com Facebook i Twitter.

La xarxa nord-americana Nonprofit Technology Network realitza des de l'any 2009 un estudi anual sobre l'ús que fan les entitats sense afany de lucre de les xarxes socials. L'informe 2012 recull informació de més de 3.500 entitats i fundacions nord-americanes de diferents àmbits i mides.

Els dos objectius principals que persegueixen aquestes organitzacions amb la seva presència a les xarxes socials són ampliar la seva base social (76%) i fidelitzar els seus membres (74%).

L'estudi d'enguany mostra que els seguidors de Facebook de les entitats i fundacions que hi han participat han crescut en un 30% i els de Twitter en un 80%. Aquestes dues comunitats són les més utilitzades i més valorades.

Pràcticament la totalitat d'organitzacions enquestades utilitzen Facebook. La majoria compten amb una única pàgina en aquesta xarxa social, encara que també n'hi ha algunes que en gestionen més de cinc. La norma general és també tenir un únic compte de Twitter, tot i que una de les organitzacions enquestades en té 100.

El 46% de les organitzacions enquestades fan servir Facebook no només per comunicar-se sinó que també com a eina per recaptar fons. En canvi, el 54% restant no li donen aquesta utilitat. En general, el 93% entenen les xarxes socials com una eina per al màrqueting i el 55% hi busquen també la possibilitat d'aconseguir recaptar fons.

Davant la pregunta de quins consideren els factors per tenir èxit en les xarxes socials, hi ha un gran consens: Desenvolupar una bona estratègia (41%), la priorització (37%) i tenir personal especialitzat en xarxes socials (28%).

Per ampliar informació pots consultar l'informe sencer en anglès: Nonprofit social network benchmark report 2012.

Afegeix un comentari nou