Aprenentatge de les TIC per la inclusió social

La revista digital eLearning papers dedica els seu monogràfic d'abril a explicar-nos diferents experiències d'aprenentatge assistit per les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per evitar la exclusió social.

 

 

 

L'any 2010 és l'Any Europeu contra la Pobresa i la Exclusió Social. Amb aquest motiu, la revista digital eLearning papers ha decidit dedicar el número 19 de la seva publicació a fer-nos arribar experiències que ens relaten com es poden fer servir les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) en processos d'aprenentatge amb l'objectiu de reduir la exclusió social.

 

Partim de la idea que les TIC formen part de la nostra vida quotidiana i estan presents en cada vegada més activitats habituals (a la feina, a les comunicacions i relacions diàries, gestions amb la administració, ...). Aquest fet fa que les persones amb dificultat d'accés a aquestes es trobin amb una situació de desavantatge, creant l'anomenada fractura digital. Pal·liar aquesta fractura no és només garantir l'accés a les TIC, si no garantir que el treball amb aquestes estigui integrat dintre de les dinàmiques dels col·lectius amb risc d'exclusió i siguin utilitzades per aquells amb la fi de participar en pràctiques socials significatives. Per que això es doni s'ha de produir processos d'aprenentatge significatius per a aquests col·lectius en risc d'exclusió social.

 

Les experiències relatades ens apropen a cinc processos d'aprenentatge a través de les TIC. Els articles d'aquesta edició de la revista relaten:
 

 • Capacitar a les minories lingüístiques a través de la tecnologia: Quin camí seguir?
  Amb aquest article l'autora ens relata com les TIC permeten reduir les desigualtats de les minories lingüístiques, reduint dinàmiques d'exclusió i augmentant la cohesió social.
   

 • Del engany al aprenentatge: una via per transformar màquines escurabutxaques il·legals
  Aquesta experiència apropa la tecnologia a través del reciclatge de màquines escurabutxaques confiscades pel govern brasiler. Aquestes màquines, un cop reconvertides, ofereixen accés a les TIC a escoles primàries públiques, al mateix moment que generen oportunitats de d'inclusió social.
   

 • Tecnologies digitals i escola inclusiva
  El grup d'Accessibilitat a Continguts Educatius de la ONCE ha preparat tot un conjunt de materias per que la inclusió de les TIC en les escoles no suposi una situació d'exclusió per als alumnes amb discapacitat visual.
   

 • Com les noves tecnologies poden contribuir a limitar les “discapacitats invisibles”
  En aquest article es relata el projecte de creació d'entorns d'aprenentatge virtuals que permetin a les persones amb dislèxia seguir els processos d'aprenentatge inclusius.
   

 • Ús de les TIC i la música electrònica per reduir l'abandó escolar en Europa

  El programa e- Motion vol transformar els processos d'ensenyança – aprenentatge amb mètodes originals a la fi de reduir l'abandó escolar entre els joves amb risc d'exclusió social.
   

Podeu consultar aquests articles en el seu idioma original a la plana web de la revista, o llegir-ne els resums i un editorial introductori a la edició en pdf.

 

Elearning papers és una revista digital que aporta noves visions sobre les possibilitats, reptes, oportunitats i línies de futur del aprenentatge en entorns virtuals (e-learning). Aporta punts de vista sobre la situació actual i tendències del e-learning en les diferents comunitats (universitària, escolar, empresarial, institucional o civil). Aquesta revista té una difusió a nivell europeu, i ofereix la traducció de la editorial així com dels resums en 21 idiomes diferents.

 

 

Afegeix un comentari nou