Guia ràpida per a la navegació segura dels menors

En el marc de la commemoració del Dia Internacional de la Seguretat de la Informació el dia 30 de novembre, es va fer pública una guia ràpida amb recomanacions per a la navegació segura dels menors per Internet.

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) ha publicat una guia ràpida on insta pares, mares i educadors a traslladar als menors les mateixes precaucions que els demanem en altres entorns per fer que la seva navegació per Internet sigui segura i profitosa. Les recomanacions que conté aquesta guia breu s’han extret de la guia Protecció de menors. Navegació segura.

Alhora, el CESICAT ha donar a conèixer els resultats d’una enquesta que ha fet a menors d’entre 8 i 14 anys que van assistir al seu estand durant la Festa dels Súpers, i als seus pares.

L’enquesta detecta que el temps de navegació s’ha allargat des de les seves darreres edicions i que l’ús de les xarxes socials està cada cop més estès entre els menors que, a més, tendeixen a passar més temps sols durant la navegació.

L’estudi també revela que els menors fan més ús del correu electrònic i que es comuniquen més sovint amb desconeguts, principalment mitjançant els xats.

Quant als pares, el 98% dels enquestats manifesta que voldrien rebre més informació sobre seguretat informàtica.

De fet, s’observen divergències importants entre la percepció que tenen pares i fills sobre la navegació dels menors. Per exemple, segons els progenitors, només el 10% dels infants navegarien sols mentre que, si es fa la mateixa pregunta als menors, el percentatge s’eleva al 45%.

El mateix succeeix amb l’ús de les xarxes socials: segons els pares, un 35% dels menors en serien usuaris, mentre que més del 70% dels infants afirma que fa ús d’aquests serveis.

Afegeix un comentari nou