Guia ràpida per a la navegació segura dels menors

  • Portada de la guia

    Portada de la guia

Tags

El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) ha publicat una guia ràpida on insta pares, mares i educadors a traslladar als menors les mateixes precaucions que els demanem en altres entorns per fer que la seva navegació per Internet sigui segura i profitosa. Les recomanacions que conté aquesta guia breu s’han extret de la guia Protecció de menors. Navegació segura.

Alhora, el CESICAT ha donar a conèixer els resultats d’una enquesta que ha fet a menors d’entre 8 i 14 anys que van assistir al seu estand durant la Festa dels Súpers, i als seus pares.

L’enquesta detecta que el temps de navegació s’ha allargat des de les seves darreres edicions i que l’ús de les xarxes socials està cada cop més estès entre els menors que, a més, tendeixen a passar més temps sols durant la navegació.

L’estudi també revela que els menors fan més ús del correu electrònic i que es comuniquen més sovint amb desconeguts, principalment mitjançant els xats.

Quant als pares, el 98% dels enquestats manifesta que voldrien rebre més informació sobre seguretat informàtica.

De fet, s’observen divergències importants entre la percepció que tenen pares i fills sobre la navegació dels menors. Per exemple, segons els progenitors, només el 10% dels infants navegarien sols mentre que, si es fa la mateixa pregunta als menors, el percentatge s’eleva al 45%.

El mateix succeeix amb l’ús de les xarxes socials: segons els pares, un 35% dels menors en serien usuaris, mentre que més del 70% dels infants afirma que fa ús d’aquests serveis.

Afegeix un comentari nou