L'1% de les associacions de dones de Barcelona es dediquen a les TIC

Colectic - Informàtic
Mariano Martín d'Eticas Foundation presentant els resultats de l'estudi 'Lecosistema de les TIC des de la perspectiva de gènere a Barcelona' Font: Colectic
Mariano Martín d'Eticas Foundation presentant els resultats de l'estudi 'Lecosistema de les TIC des de la perspectiva de gènere a Barcelona' Font: Colectic
Noies participant en la final de Barcelona del repte Technovation 2018 Font: Espiral
Noies participant en la final de Barcelona del repte Technovation 2018 Font: Espiral
Dades sobre l'àmbit associatiu i comunitari de l'estudi 'L’ecosistema de les tecnologies de la informació i la comunicació des de la perspectiva de gènere a Barcelona' Font: Ajuntament de Barcelona
Dades sobre l'àmbit associatiu i comunitari de l'estudi 'L’ecosistema de les tecnologies de la informació i la comunicació des de la perspectiva de gènere a Barcelona' Font: Ajuntament de Barcelona
Foto de grup de Women in Mobile Font: Wome in Mobile
Foto de grup de Women in Mobile Font: Wome in Mobile

L'1% de les associacions de dones de Barcelona es dediquen a les TIC

Colectic - Informàtic

Resum: 

És una de les dades que aporta l'estudi 'L'ecosistema de les TIC des de la perspectiva de gènere' que ha presentat l'Ajuntament de Barcelona. Analitza els àmbits educatiu, laboral, associatiu i de les polítiques públiques.

L'informe 'L’escletxa digital a la ciutat de Barcelona', publicat l'any 2016 per la Mobile World Capital Barcelona, afirmava que ser home o dona no és un fet determinant a l’hora d’adoptar les noves tecnologies a la ciutat de Barcelona. En canvi, sí que admetia que en usos més avançats o quan es creuen factors econòmics, de gènere, edat i educació es perceben desigualtats. Amb l'objectiu d'analitzar aquesta escletxa digital de segon nivell des d'una perspectiva de gènere, l'Ajuntament de Barcelona, en el marc del Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020), ha impulsat la realització de l'estudi 'L'ecosistema de les tecnologies de la informació i la comunicació des de la perspectiva de gènere'.

Les conclusions són clares: només el 34% de les persones que treballen en el sector TIC són dones. L'estudi analitza les causes d'aquest biaix i les situa en els anys d'escolarització. A causa d'estereotips i rols de gènere, les noies tendeixen a no valorar prou les seves competències i comencen a perdre interès en les matèries tecnològiques. Així, acaben per no triar carreres tècniques. Malgrat que més de la meitat de l'alumnat de les universitats són dones, representen tan sols el 13% en els estudis relacionats amb les TIC. En l'àmbit laboral, el 34,2% dels treballadors/ores del sector TIC són dones i, a més, ocupen llocs de treball en finances i administració, màrqueting, recursos humans i de comercial. Les dones també es veuen afectades pel 'sostre de vidre', ja que s'enfronten a més limitacions per ascendir laboralment. D'aquesta manera, només el 19,2% ocupen llocs de responsabilitat.

L'estudi compta amb un apartat dedicat al sector associatiu i comunitari. Constata que el 4% de les més de 20 mil entitats són de dones i que d'aquestes només un 1% està relacionat amb el sector de les TIC. Menciona algunes d'aquestes: Femdevs, LaBonne, Women in Mobile, Girls in Lab, Girls in Tech, Mujeres Tech, Pyladies BCN, Dones en Xarxa, AMIT, Ciberdona, DonesTech i Women in Games.

L'informe proposa polítiques i actuacions públiques que podria impulsar l'ajuntament per reduir la bretxa digital de gènere. Fer reflexionar i aprendre en models no esbiaixats per gènere i fomentar les vocacions científiques a les escoles, fomentar la presència de dones en càrrecs públics, treballar des de la transversalitat en la incorporació d'aquesta conscienciació en totes les mesures polítiques, difondre bones pràctiques en empreses i donar més visibilitat a les dones en els esdeveniments tecnològics punters com el Mobile World Congress o la Smart City Expo són algunes de les mesures que proposar.

En referència a l'àmbit associatiu, les propostes són les següents:

  • Crear una base de dades d'associacions de l'àmbit TIC.
  • Crear i enfortir les xarxes entre associacions del sector TIC i les associacions de dones.
  • Incloure la perspectiva de gènere de forma transversal en esdeveniments i congressos.
  • Visibilitzar les dones del sector i promocionar el seu treball.
  • Augmentar el finançament públic de les associacions de dones.

Afegeix un comentari nou