Un projecte treballa amb persones sol·licitants d'asil i refugiades mitjançant tallers informàtics

  • Foto de grup de persones que treballen al projecte

    Foto de grup de persones que treballen al projecte - Font: All Digital

  • "Millorant les competències digitals arreu d'Europa"

    "Millorant les competències digitals arreu d'Europa" - Font: All Digital

La iniciativa fa servir una metodologia innovadora en un curs digital creatiu que porta com a objectiu desvetllar el potencial de les persones participants i fomentar la seva acollida.

"The WELCOME Program" s'ha iniciat al mes d'octubre, impulsat per cinc membres de la xarxa All Digital de Catalunya, Bèlgica, Alemanya i Grècia. A Catalunya hi participa Colectic. La iniciativa també compta amb la participació de l'organització grega IASIS, que té diversos centres de suport psicològic i educatiu per a persones sol·licitants d'asil i refugiades a Atenes.

El programa es planteja formar joves nouvinguts i nouvingudes com a mentors i mentores de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Tindran una dedicació voluntària organitzant tallers informàtics per a joves que es troben en la mateixa situació i per a la població local, donant així un servei a la comunitat. Produiran també històries digitals ("digital storytelling") per reflexionar sobre l'experiència del programa.

"The WELCOME Program" comptarà amb dues experiències pilot, amb la qual cosa es podrà revisar i actualitzar després de cada ronda. El programa final tindrà en compte l'aprenentatge fruit d'aquestes experiències, i servirà perquè altres organitzacions que vulguin treballar amb persones refugiades i sol·licitants d'asil ho facin servir en el futur.

Pots seguir tota la informació relacionada amb aquesta iniciativa a partir del hashtag #digitalwelcome i al web del programa, que estarà disponible properament.

Afegeix un comentari nou