El posicionament web als cercadors

Un apropament als motius pels quals les pàgines web s’ordenen als cercadors.

Un estudi recent realitzat al Regne Unit per l’empresa Ofcom ha mostrat que el 32% dels nens compresos al rang d’edat dels 12 als 15 anys considera que Google llista els resultats web en base a la veracitat dels seus continguts i no en base d’una sèrie de paràmetres que el robot del cercador avalua i classifica. A Xarxanet.org volem enumerar els paràmetres bàsics per a un bon posicionament dintre dels cercadors per a així saber seleccionar els continguts segons la seva validesa i no només fixant-nos en el posicionament d’aquest. Certament, aquests paràmetres poden ser molt complexes, però amb uns quants consells bàsics aconseguirem una web més rica i millor posicionada.

  1. Els enllaços
  2. La qualitat del contingut
  3. Les paraules clau
  4. Millor per l’usuari = Millor pel cercador

1. Els enllaços

 

Aconseguir que webs de la nostre mateixa temàtica ens enllacin farà que els cercadors donin més valor al nostre contingut i ens farà pujar a la seva classificació. Alhora, una web rica en enllaços també ens aportarà riquesa en els nostres textos i un millor posicionament web.

▲ Tornar a l'índex

2. La qualitat del contingut

 

Un punt molt relacionat amb l’anterior. Un bon contingut ens oferirà més enllaços externs, que alhora ens aportaran un nombre de visites superior que sens dubte repercutirà en el nostre posicionament.

▲ Tornar a l'índex

3. Les paraules clau

 

Les paraules clau són aquelles paraules amb les que volem que s’identifiqui la nostre web als cercadors, i per tant, les paraules relacionades amb la temàtica del nostre lloc web.

Fer servir títols descriptius amb les principals paraules clau que defineixen la pàgina, així com una densitat raonable d’aquestes paraules clau al contingut de la pàgina ens oferiran també un bon posicionament. Cal fer especial menció a no fer abús d’aquestes paraules clau, ja que els buscadors també penalitzen l’ús abusiu d’aquestes paraules.

 

▲ Tornar a l'índex

4. Millor per l’usuari = Millor pel cercador

 

Una premissa clara a l’hora de posicionar un lloc web és fer-la usable a nivell d’usuari. Una web caòtica, amb moltes animacions, contingut no indexat, sense negretes, enllaços i cursives al nostre text, en definitiva, poc accessible per a l’usuari ens donarà un posicionament baix.

▲ Tornar a l'índex