Acord entre Govern i les ONG de Pau, Drets Humans i Desenvolupament

  • Imatge món en unes mans entrellaçades

    Imatge món en unes mans entrellaçades

  • Dona treballant la terra

    Dona treballant la terra

Al Consell de Cooperació al desenvolupament del passat dia 17 de juliol, el Govern i les ONG de Pau, Drets Humans i Desenvolupament arriben a un primer acord: l’aprovació del Pla Anual 2012.

El passat 17 de juliol, es va acordar el Pla Anual 2012 al Consell de Cooperació al desenvolupament, que és un organisme de caràcter consultiu de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), on es troben representades i poden participar totes les entitats del sector.

El Consell està presidit en l’actualitat per Núria Camps i en la reunió del dia 17 hi van estar presents totes les entitats membres, inclosa la Federació d’ONGD, que des dels darrers desacords amb l’ACCD no hi participava.

El Pla ha estat aprovat per acord de tots els membres i suposa el punt de partida per restablir les relacions entre Govern i entitats, per tal de continuar amb la tasca que ja feien l’ACCD i les diferents entitats en la cooperació al desenvolupament.

Des de l’Agència es manifesta que tot i les dificultats econòmiques actuals i malgrat la reducció del seu pressupost global, es manté el compromís per la política pública de cooperació.

Tant l’ACCD com el Consell de Cooperació al Desenvolupament han presentat conjuntament d’una banda un document de compromís amb la eradicació de la pobresa i, de l’altra, un codi ètic per regular el patrocini per part d’empreses privades de projectes de cooperació.

El document de compromís, que va ser aprovat per unanimitat, és un manifest públic de les parts per tal de promoure una cooperació catalana de qualitat compromesa amb l’eradicació de la pobresa i amb la denúncia de les causes que l’originen.

Per la seva banda, el codi ètic promou unes pautes d’actuació conjunta per a les empreses privades que financen projectes de cooperació i per a ONG. L’objectiu del codi ètic és promoure la responsabilitat social corporativa com a menció positiva d’aquelles entitats que introdueixen dins les seves finalitats i activitats, la preocupació social i mediambiental.

Afegeix un comentari nou