El Govern posa en marxa el Registre de grups d’interès

Autor/a: 
Yaiza Cuevas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El Govern posa en marxa el Registre de grups d’interès

Autor/a: 
Yaiza Cuevas

Resum: 

El registre de grups d’interès pretén afavorir la participació ciutadana i dotar de transparència l’Administració. S’hauran d’inscriure persones i organitzacions que participin en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques.

El Govern català va posar en marxa el passat 1 d’octubre el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del sector públic. Aquest mecanisme, pioner a l’estat, té l’objectiu de millorar el grau de transparència de la Generalitat mitjançant el coneixement dels principals grups amb els que hi té més contacte.

El Registre és de caràcter públic, està coordinat pel Departament de Justícia i és accessible a tothom de forma gratuïta a través del següent enllaç.

El Decret de creació del Registre preveu que s’hagin d’inscriure les persones i organitzacions que treballen per compte propi i participen en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic en defensa d’interessos de terceres persones o d’organitzacions.

A més, s’hauran d’inscriure les xarxes i altres formes d’activitat col·lectiva que, tot i no disposar de personalitat jurídica, són de fet una font d’influència, perquè porten a terme activitats incloses en l’àmbit d’aplicació del Registre, entre les que destaquen les entitats sense ànim de lucre.

També s’hauran d’inscriure totes les activitats que duen a terme aquests grups o persones que volen influir directament o indirectament en els processos d’elaboració o aplicació de polítiques públiques i presa de decisions.

Aquesta iniciativa s’ha vist amb molt bons ulls des de l’executiu català i en aquest sentit s’ha pronunciat Núria Bassols, la qual forma part de la Comissió per a la Transparència i Accés a la Informació Pública, que ha considerat que la posada en marxa d’aquest Registre facilitarà la possibilitat de contrastar de forma fiable tota la informació necessària, relativa a la influència de la societat civil en les decisions públiques.

Tanmateix, Núria Bassols va declarar que mitjançant aquesta eina es podria saber si existeix algun grup amb una influència excessiva en la presa de decisions i al seu torn conèixer si els responsables i gestors públics actuen de manera honesta.

Afegeix un comentari nou