El nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya, més a prop

Suport Associatiu - Jurídic
El Consell de la Discapacitat de Catalunya va reunir-se aquest mes de setembre. Font: Gencat
El Consell de la Discapacitat de Catalunya va reunir-se aquest mes de setembre. Font: Gencat
 El Codi d'Accessibilitat vol garantir la no-discriminació de les persones amb discapacitat. Font: Pixabay
El Codi d'Accessibilitat vol garantir la no-discriminació de les persones amb discapacitat. Font: Pixabay

El nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya, més a prop

Suport Associatiu - Jurídic

Resum: 

El Govern català impulsa la creació d’aquesta normativa que pretén garantir la igualtat d’oportunitats i l’autonomia del col·lectiu amb discapacitat.

El codi, que aquest mes de setembre ha entrat en la darrera fase de tramitació abans de ser aprovat, establirà els criteris a seguir perquè edificis, espais públics, serveis i mitjans de transport, entre d’altres, puguin garantir els drets de les persones amb discapacitat i la seva no-discriminació.

Entre 2016 i 2018, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha estat desenvolupant un procés participatiu en el qual han intervingut organitzacions de l’àmbit de la discapacitat, col·legis professionals i departaments de la Generalitat amb l’objectiu que aquest codi sigui una realitat.

De fet, l’elaboració d’aquesta normativa ja estava prevista en la Llei 13/2014, d’accessibilitat de Catalunya i ha estat una reiterada demanda per part de les entitats del sector.


Pacte per la Discapacitat


D’altra banda, el Govern també ha anunciat aquest mes de setembre la futura creació del Pacte per a la Discapacitat de Catalunya. Una comissió, integrada per entitats i administració, treballarà les bases per desenvolupar aquest acord i donarà a coneìxer les seves conclusions durant la primavera del 2019.

Afegeix un comentari nou