Es publica l'Anem preparats 2012!!

  • Portada de l'Anem preparats 2012

    Portada de l'Anem preparats 2012

  • Activitats de lleure

    Activitats de lleure

Com cada any, la Direcció General de Joventut ha editat la publicació “Anem preparats” dirigida a totes aquelles entitats que es dediquen a l’educació en el lleure, a fi de facilitar una eina de consulta on trobar totes aquelles recomanacions necessàries per dur a terme les activitats de lleure amb infants.

La Direcció General de Joventut cada any edita la publicació Anem preparats, que pretén ser la guia on trobar totes aquelles recomanacions necessàries per garantir el bon desenvolupament de les activitats d’educació en el lleure, fent especial esment a la vetlla de la seguretat de les persones que participen en les activitats, així com el respecte al medi natural que els acull.

Aquest document recull la normativa bàsica que regula les activitats de lleure amb menors, des de les condicions de les instal·lacions, qui ha de conformar l’equip de dirigents de l’activitat, les autoritzacions i informació dels participants que cal tenir a l’abast o els drets d’imatge dels infants.

També hi ha recomanacions que poden ser molt útils en quant a prevenció, salut i seguretat dels menors, detallant els plans d’actuació a seguir en diferents situacions habituals o extraordinàries en les que ens podem trobar.

Aprofitant que aviat començaran les activitats d’estiu i que moltes es desenvolupen en espais naturals, es dedica un capítol especial a la protecció del medi ambient, amb indicacions que cal tenir en compte a l'hora de la seva organització.

Una altra qüestió a la que es fa especial referència és la necessitat de tenir contractades les assegurances pertinents a fi de poder cobrir qualsevol eventualitat que pugui succeir, així com la importància de disposar de la fitxa sanitària i document d'acreditació d’assistència sanitària de cadascun dels participants.

Finalment, hi ha un recull de telèfons i adreces d’interès que ens pot ser de gran utilitat.

 

 

Afegeix un comentari nou