Ja es pot consultar el mapa d’assegurances per a entitats culturals

  • Portada del document que ha presentat Arç Cooperativa

    Portada del document que ha presentat Arç Cooperativa - Font: Arç Cooperativa

  • El logotip d'Arç Cooperativa

    El logotip d'Arç Cooperativa - Font: Arç Cooperativa

El document, elaborat per Arç Cooperativa, orienta les associacions sobre les tipologies idònies de pòlisses que poden contractar.

Arç Cooperativa ja ha fet públic el “Mapa d’assegurances d’esdeveniments associatius culturals i juntes directives”, un document que permet a les entitats culturals acotar el tipus d’assegurança més idònia segons la tipologia d’activitat que volen cobrir.

El mapa no només classifica assegurances en funció de l’activitat sinó també depenent del lloc on es fa –un espai públic, un local propi o un local aliè– i dels i les participants. A més, informa sobre les principals referències legals que regulen l’activitat i inclou algunes consideracions a tenir en compte.

La cooperativa ha aprofitat per presentar un segon mapa, centrat en assegurances per a accidents. En aquest cas, la variable amb més pes a l’hora de decidir la pòlissa té a veure amb el tipus de participants, és a dir, si són persones associades, treballadores, voluntàries, menors d’edat o terceres persones.

Per a més informació, podeu consultar el mapa, que ofereix una vintena de propostes d’assegurances per a entitats culturals, algunes de les quals no son obligatòries però poden servir de suport per als equips gestors associatius.

El mapa s’ha creat arran d’un encàrrec de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals i en el marc d’una jornada sobre responsabilitats directives i assegurances de l’activitat associativa que va tenir lloc l’octubre del 2016 a Manresa

Afegeix un comentari nou