La Generalitat blinda per llei l'obra social de les caixes catalanes

  • Brot verd

    Brot verd

  • Parlament de Catalunya

    Parlament de Catalunya

El Govern de l a Generalitat  ha redactat un avantprojecte  de llei a fi de dotar d’un marc legal l’obra social de les antigues caixes catalanes ara convertides en bancs, per la pèrdua de la seva activitat  creditícia. 

En breu el Govern presentarà al Parlament de Catalunya un avantprojecte de llei per regular l’activitat de les caixes.

Aquest text té dos objectius fonamentals. D’ una banda, la Generalitat vol neutralitzar les disposicions estatals en matèria de les caixes d’estalvi, ja que a l’últim decret de mesures econòmiques es va introduir una disposició en la qual l’Estat s’atribuïa la supervisió i el control de les noves fundacions que neixen com a conseqüència de la reconversió de les Caixes.

Per altra banda, amb aquesta llei es vol donar un marc legal a les caixes que han segregat la seva obra social en convertir-se en bancs, a fi de que puguin seguir desenvolupant la seva activitat social i cultural.

Amb aquest projecte de llei es pretén que hi hagi una continuïtat en l’obra social, i que les noves entitats que gestionin aquesta obra social  es regeixin per la llei catalana de fundacions. D’aquesta manera, la supervisió de les mateixes serà competència exclusiva de la Generalitat mitjançant els departaments de Justícia en allò que afecti la legislació civil i el departament d’Economia pel que fa a l’activitat i el pressupost.

Per tant, la finalitat última d’aquesta nova normativa és la defensa de la legislació pròpia respecte a les caixes, a fi de preservar les competències que té el Govern de la Generalitat en aquesta matèria. La llei es presentarà a finals de mes.

Afegeix un comentari nou