Les entitats demanen que els pisos buits dels bancs rescatats siguin per al lloguer social

  • Cartell de la Jornada

    Cartell de la Jornada

  • Participants a la Jornada

    Participants a la Jornada

El passat 12 de juny es va celebrar la Jornada “Dret a l’habitatge: noves solucions, noves polítiques”, organitzada per la Taula del Tercer Sector, entre d’altres entitats i agents socials. En el marc d’aquesta jornada es va reclamar que els habitatges buits procedents d’entitats financeres rescatades amb els diners procedents d’Europa passin a formar part d’un parc de pisos de lloguer social.

Ahir es va celebrar la jornada “Dret a l’habitatge: noves solucions, noves polítiques”, organitzada per la Taula del Tercer Sector amb col·laboració de Càritas Diocesana de Barcelona, els Sindicats Comissions Obreres i UGT, el Consell Nacional de la Joventut, la Confederació d’Associacions de Veïns de Catalunya i Justícia i Pau. En total hi van participar unes 400 persones i va comptar amb l'assistència del conseller de Territori i Sostenibilitat .

La principal demanda que es va exposar a la jornada va ser la de la creació d’un fons de rescat d’ordenació de l’habitatge. Aquesta iniciativa de les entitats socials reclama que els habitatges buits propietat de les entitats financeres intervingudes per l’Estat es posin a disposició de les Comunitats Autònomes a fi que aquestes els incorporin dins l’oferta de lloguer social per a persones sense recursos.

Aquesta reclamació, promoguda per la Taula del Tercer Sector, la qual agrupa a unes 4000 organitzacions socials, es fonamenta en el fet que a l’Estat, les entitats financeres disposen d’un estoc d’un milió d’habitatges buits.

Com a contrapartida d’aquesta dada, la Taula afirma que a l’Estat es necessiten uns 550.000 habitatges de lloguer social per fer front a les necessitats de moltes famílies que no poden pagar les seves hipoteques o un lloguer a preu comercial.

En consonància amb aquestes mesures també es vol promoure la continuïtat de la política catalana d’ajuts al pagament de lloguer i la restauració dels ajuts per l’accés dels joves al primer habitatge.

Actualment a Catalunya només hi ha un 1,5% d’habitatge públic de lloguer social davant el 18% del conjunt d’Europa

També s’ha demanat  la revisió del Pacte Nacional de l’Habitatge 2007-2016, perquè es considera que les circumstàncies han variat substancialment des del moment en que es va signar i,  per tant actualment es dificulta l’accés a un habitatge digne.

Dins del marc de la jornada també es va sol·licitar que una  part dels 100.000 milions d’euros que la Unió Europea ha previst per rescatar a les entitats financeres espanyoles, es destini a crear un Fons de rescat per a les famílies sobre endeutades amb risc de pèrdua del seu habitatge, a fi que puguin continuar a casa seva amb un pagament adequat als seus ingressos.

Una altra proposta ha estat la creació d’un organisme operatiu públic-privat que estigui integrat per l’Administració, entitats financeres i entitats del Tercer Sector a fi d’establir directrius en el marc de relació entre les entitats financeres i els sol·licitants de crèdits hipotecaris a l’hora d’adquirir un habitatge.

Finalment, conscients de la necessitat de prendre mesures davant de l’actual situació de l’habitatge, per part de l’Administració es va anunciar una proposta de llei de segona oportunitat per a les famílies que no puguin pagar la hipoteca.

En aquest mateix sentit, el conseller de Territori va convidar les entitats financeres a signar convenis de mediació per evitar els desnonaments.

Afegeix un comentari nou