L’ICAB acorda crear la Secció de Dret Cooperatiu i de l’Economia Social

Suport Associatiu - Jurídic
Autor/a: 
Dani Gallart
La presidenta de la nova secció serà Emma Gumbert, diputada de la Junta de Govern
La presidenta de la nova secció serà Emma Gumbert, diputada de la Junta de Govern. Font: ICAB.
Col·laborar en la formació dels companys/es que estiguin interessats/des en especialitzar-se és un dels objectius
Un dels objectiu de la nova secció és crear un grup de debat. Font: Unsplash.

L’ICAB acorda crear la Secció de Dret Cooperatiu i de l’Economia Social

Autor/a: 
Dani Gallart
Suport Associatiu - Jurídic

Resum: 

Aquest nou departament servirà, entre d'altres, per crear un grup de debat i compartir experiències i dubtes de l'aplicació normativa.

Aquesta nova secció de Dret Cooperatiu i Economia Social del Col·legi d’Advocacia de Barcelona (ICAB), respon a l’interès de la societat per formes empresarials i relacionals. La secció tindrà en compte factors mediambientals i de preocupació per a la persona, entre d’altres, més enllà del benefici econòmic.

Els seus objectius principals seran:

Crear un grup de debat en què compartir les experiències i els dubtes que sorgeixin en aplicació de la normativa d'Economia Social.

Delimitar criteris que unifiquin l'actuació dels advocats/des i puguin facilitar el treball de les persones que desenvolupen la seva activitat en qualsevol de les àrees de l'Economia Social que resultin afectades.

Col·laborar en la formació dels companys/es que estiguin interessats/des en especialitzar-se en aquesta matèria i oferir pautes que permetin a les persones col·legiades de l'ICAB liderar aquest sector d'activitat.

Crear un fòrum transversal d'especialistes en què sorgeixin idees i iniciatives que potenciïn la imatge de l'advocat/da expert/a en Dret Cooperatiu i de l’Economia Social davant les institucions i ciutadans.

Facilitar a tots els advocats/des que no es trobin especialitzats en Dret Cooperatiu i de l’Economia Social eines de coneixement adequades en aquest àmbit.

La presidenta de la secció serà Emma Gumbert, diputada de la Junta de Govern i els i les vocals: Silvia Moncayo, Cristina Grau i Ignasi Blajot.

Així mateix, la Junta del Govern ha obert un termini que finalitzarà el 30 d’abril de 2019, perquè els col·legiats i col·legiades que ho desitgin es puguin incorporar a la nova Secció.