Pocs canvis a l’Avantprojecte de Reglament dels CIE

  • Imatge CIE Barcelona

    Imatge CIE Barcelona

  • Manifestacions tancament CIEs

    Manifestacions tancament CIEs

El passat 11 de juny es va publicar l’Avantprojecte de Reglament de funcionament dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIE), davant les protestes de moltes entitats del Tercer Sector Social que treballen per la defensa i la integració dels immigrants, que rebutgen l’esperit policial que encara té la norma.

Tot i que són molts els sectors de la societat actual que han denunciat les situacions en les que es troben els immigrants sense papers internats en els CIE del territori Espanyol, en l’Avantprojecte de reglament encara preval l’esperit de control i seguretat front la dignitat i la qualitat de vida dels interns.

Els principals canvis del nou text són el fet que passaran d’anomenar-se centres d’internament d’estrangers (CIE) a centres d’estada controlada d’estrangers (CECE), així com el fet que serà personal no policial el que s’encarregarà de les tasques assistencials amb els interns. Des del Ministeri d’Interior, s’ha arribat a acords amb entitats del Tercer Sector Social per tal que prestin aquest serveis assistencials dins els centres.

Tot i els canvis presentats tots els grups parlamentaris presentaran al·legacions a la norma, ja que tal i com es denuncia des de SOS racisme, FEDELATINA i altres entitats que treballen amb la població immigrada els canvis han estat mínims i el to del reglament és poc rotund.

En el cas de l’assistència mèdica es diu que es procurarà que les condicions sanitàries siguin semblants a tost els centres, però no es garanteix. En el mateix sentit, parla de que es procurarà la separació entre aquells interns que simplement no tenen papers, i aquells que tenen antecedents penals, però tampoc ho garanteix. Finalment, tot i que els familiars hi podran fer visites diàries, tampoc s’assegura que amb el nou text, el règim de visites no pugui quedar bloquejat pel Director del Centre.

Afegeix un comentari nou