VI Fòrum "Els reptes del Tercer Sector davant de la crisi"

VI Fòrum "Els reptes del Tercer Sector davant de la crisi"

Resum: 

El VI Fòrum del Tercer Sector pretén reflexionar i debatre sobre les conseqüències de la crisi econòmica, així com els reptes i les maneres que des del Tercer Sector es pugin afrontar.

El seminari tindrà lloc durant el matí del dia 17 de setembre a Bilbao.


Aquesta iniciativa sorgeix del projecte “Foros Tercer Sector“, en la que han participat l’ “Obra Social de Caja Madrid” i la “Fundación Luis Vives”.

Aquest projecte identifica cinc àmbits en els quals s’ observa un impacte directe de la crisi en les entitats del Tercer Sector:


1. L’augment de les necessitats socials
Aquest augment ha provocat el col•lapse dels serveis socials públics que ha ocasionat una major pressió en les entitats socials per atendre a les persones en situació d’ urgència davant de la insuficiència dels programes socials de les administracions públiques.

Així, davant dels col•lectius tradicionals afectats per situacions de pobresa cal afegir els immigrants vulnerables i aquelles persones que és la primera vegada que es troben en situacions d’ extrema necessitat atesa a la manca de treball, l’excessiu endeutament....


2. Reducció pressupostària de les administracions públiques
Les restriccions pressupostàries de les administracions públiques estan afectant les entitats socials a causa de les reduccions de serveis i programes d’ interès social així com de les ratios d’atenció. Aquest fet provoca que cal arribar a més persones amb els mateixos pressupostos.


3. La menor activitat econòmica del sector productiu
Les entitats especialitzades en processos d’inserció mitjançant l’activitat productiva
(empreses d’ inserció o centres especials de treball) han vist disminuïdes les demandes dels seus clients en funció de l’ afectació de la crisi, especialment aquells que treballen en el sector de la subcontractació.

4. Les dificultats en l’accés al crèdit
Els retards en els pagaments per part de les administracions públiques i la manca de transparència a l’hora de fixar dates fiables de pagament posen en perill la liquiditat de moltes entitats, que en ocasions havien solucionat el problema amb l’accés ampli al crèdit bancari.


5. La reducció d’altres ingressos per donatius
L’ afectació de la crisi a les famílies s’ha notat en la reducció de les quantitats amb què aquestes contribuïen. Algunes entitats veuen un petit augment del nombre de donants amb noves aportacions però amb quantitats més reduïdes que abans.
Davant d’aquesta perspectiva es plantegen solucions com la innovació en la satisfacció de les necessitats socials, el desenvolupament de nous instruments d’acció, l’enfortiment de les aliances, el treball en xarxa i el recolzament en la societat civil.

El programa de l’acte el podeu consultar en el següent enllaç.

Etiquetes: