El valor de l’educació en valors... al llarg de la vida!

El valor de l’educació en valors... al llarg de la vida!

Resum: 

Els valors no són conceptes que es puguin administrar als infants i joves com si d'una píndola es tractés. Per educar en valors ens calen educadors amb valors.

Núria Martínez

Vicepresidenta del Moviment de Centres d'Esplais Cristians Catalans (MCECC) i educadora a Escola Pia Catalunya.

més articles de Núria Martínez

Educar en valors, educar en la vida, educar a persones que esdevinguin referents pels altres, persones íntegres i coherents... i tot això com es fa? L’esplai i el cau són espais ideals per educar en valors perquè l’educació en el lleure se centra principalment a educar de manera integral als infants i joves. El lleure es caracteritza per educar de manera intencionada però sense que l’infant en sigui conscient. Però els valors s’eduquen només de manera intencionada? Crec que la resposta és no.

A l'esplai, dissabte rere dissabte els equips de monitors/es ens plantegem uns objectius. Educar en el respecte, la solidaritat, el compromís, el treball en equip, la justícia.., és la nostra voluntat, però, com ho fem? Els valors no són conceptes que es puguin administrar als infants i joves com si d'una píndola es tractés. Els infants i joves necessiten referents que siguin persones íntegres i coherents, ja que com diem sempre en el món educatiu, és sobretot amb l'exemple que eduquem. Així doncs, per educar en valors ens calen educadors amb valors.

A través de les activitats, dinàmiques i reflexions aprofundim en el treball d’un valor, plantejar-nos què significa, conèixer què representa, qüestionar-nos com el vivim en el nostre dia a dia, en quin grau aquest ens guia en el nostre fer... Davant d’això l’infant o jove aprendrà què vol dir; ara bé, els infants necessiten respirar en l’ambient i en el tarannà dels seus monitors/es aquests valors. Allò realment important i transformador és que el propi educador esdevingui un referent en aquests valors per la seva manera de ser i fer. Una persona que en el seu dia a dia actuï amb coherència a una jerarquia de valors conscient i, el més important, en constant revisió.

Les persones aprenem al llarg de tota la vida i és important cuidar-nos. Els educadors s’han de formar contínuament a nivell pedagògic. Però, si el seu exemple és tan important, el que realment és clau per educar en valors és que aquests monitors i monitores dediquin temps a treballar-se interiorment. Cal dedicar temps a qüestionar-se quina escala de valors ens guia, com som, com actuem, què pensem del que passa al nostre entorn, què ens indigna, què ens mou.., en definitiva ser conscients de quina societat volem i comportar-nos com a ciutadans compromesos i responsables amb aquesta. Només vivint una escala de valors conscient i ferma serà com podrem transmetre’ls als infants i joves dels nostres esplais i caus. Així doncs, eduquem amb l’exemple, però sobretot dediquem temps a plantejar-nos quin és aquest exemple que transmetem. Com a educadors, tinguem clar que els valors ens cal viure’ls per transmetre’ls.