Tercer Sector i contractació pública

Quin és l'estat de la contractació pública lligada al tercer sector? Quins són els nous models de col·laboració? Pot ser el tercer sector un aliat estratègic en aquest camp? Aquestes i d'altres reflexions són les que ens planteja el president de La Confederació.

Les dades ens indiquen que una part molt important de l’activitat empresarial de les empreses socials del Tercer Sector es centra en la gestió de serveis públics, a partir les diferents modalitats de contractació i concertació. Una activitat centrada, fonamentalment , en el sector dels serveis d’atenció a les persones. És a dir, en els serveis vinculats a la intervenció social, la salut i l’educació.

Darrerament estem assistint a una actualització i re-definició dels conceptes vinculats a la relació entre administracions i gestors en la contractació pública. Per una banda, les noves formes i propostes polítiques proposen revisar el concepte clàssic de cooperació pública-privada i treballar a partir del que s’ha anomenat col·laboració pública-social o, en alguns casos, col·laboració pública-cooperativa. I per l’altra, la influència d’algunes directives europees referides a la matèria, estan afavorint una certa re-orientació de la contractació pública com a eina per potenciar models empresarials i de gestió vinculats a l’economia social.

Aquests darrers anys el Tercer Sector ha fet un important esforç per enfortir tots els aspectes vinculats a aquesta qüestió, amb el doble objectiu de donar compliment a l’objectiu missional de treballar amb les administracions públiques per donar resposta a les necessitats socials i posicionar alhora els models empresarials de l’economia social com un dels referents en la contractació pública.


Cap a un model de col·laboració pública-social

Un dels aspectes estratègics en la interlocució política des del Tercer Sector és de fa un temps el dels models de col·laboració pública-social, relació en la que les empreses socials es reivindiquen com a aliades estratègiques de les administracions en aquest àmbit d’activitat. Des de la premissa “del què fem,” i “del com ho fem”,  La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya ha elaborat el document “Cap a un model de col·laboració pública-social en la provisió de serveis d’atenció a les persones: visió i propostes del Tercer Sector”, un text que vol contribuir a visualitzar i explicar, més i millor, el valor d’aportació de les associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions que  componen el Tercer Sector Social.

El què fem està clar: gestionem serveis, fonamentalment de titularitat pública, en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, l’educació infantil, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la salut mental, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.

Però, com ho fem? Doncs des de la no lucrativitat i la reinversió dels beneficis en la millora dels serveis i de la comunitat; amb vocació de transformació social, potenciant un desenvolupament econòmic i social sostenible; des d’una contrastada trajectòria, amb organitzacions especialitzades i professionals altament qualificats; també amb vocació de servei públic i per tant, des de la coresponsabilitat amb la ciutadania i la defensa dels drets socials; amb el compromís de generar una ocupació de qualitat, equitat en la redistribució de la riquesa i promoció d’un mercat laboral integrador; amb una demostrada capacitat de generar respostes innovadores a necessitats complexes; i també amb un clar compromís amb l’acció comunitària, ben arrelats al territori i practicant el treball en xarxa.

Aquest valor diferencial del Tercer Sector Social i la voluntat de no ser un proveïdor més és el que proposa el document. Apostant per un nou model de col·laboració entre l’Administració i el Tercer Sector que permeti assegurar la qualitat i l’eficiència dels serveis públics d’atenció a les persones; un model basat en el diàleg i la coresponsabilitat; un model que, d’acord amb la legalitat, representi una aliança estratègica per assolir uns objectius compartits: garantir que les activitats tenen un efecte positiu en la vida de les persones, assegurar l’eficiència dels recursos públics i potenciar el retorn econòmic i social de la inversió.

El document, que ja s’ha fet arribar a tots els grups parlamentaris, als responsables polítics i tècnics de les administracions, als sindicats i a altres agents socials, vol esdevenir una proposta al nostre govern i als nostres ajuntaments per construir de manera conjunta un model català de col·laboració en la gestió dels serveis a les persones.

Afegeix un comentari nou