Associació Alba: "El grau de participació s’ha d’adaptar a cada col·lectiu per a poder obtenir el màxim retorn"

F Pere Tarrés
Participació interna a l'Associació Alba.   Font: Associació Alba.
Participació interna a l'Associació Alba.   Font: Associació Alba.
Participació interna a l'Associació Alba.   Font: Associació Alba.
Participació interna a l'Associació Alba.   Font: Associació Alba.
Participació interna a l'Associació Alba.   Font: Associació Alba.
Participació interna a l'Associació Alba.   Font: Associació Alba.

Associació Alba: "El grau de participació s’ha d’adaptar a cada col·lectiu per a poder obtenir el màxim retorn"

F Pere Tarrés

Resum: 

Des de l'Associació Alba ens expliquen com l'acompanyament de la Fundació Pere Tarrés, finançat pel programa d'Innovació i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, els ha ajudat a millorar la participació interna a l'entitat.

Què us va fer plantejar-vos un procés de millora de la participació interna?

El tema de la participació és un aspecte que tenim força interioritzat dins de l’entitat i que forma part del nostre ADN, però volíem saber si ho estàvem fent bé i quines accions de millora podríem impulsar per a poder treure’n el màxim de profit.

A més, va coincidir aquest assessorament del programa d'Innovació i Qualitat Democràtica amb l’inici de l’elaboració d’un nou Marc Estratègic de l’entitat i un dels reptes que ens havíem plantejat era de quina manera faríem participar als diferents col·lectius que estan vinculats a l’Associació Alba en la construcció d’aquest nou Marc Estratègic.

Quins aspectes vau treballar durant l’acompanyament?

Inicialment vam fer un anàlisi a partir d’un quadre de totes les accions de participació que actualment estàvem portant a terme, així com els canals de participació que tenien a la seva disposició els diferents col·lectius vinculats a la nostra entitat.

Vam veure quin eren els nostres punts forts i punts febles i vam detectar allà on calia dedicar-hi més esforç. Vam arribar a la conclusió que ens calia buscar nous canals per a fomentar la participació de les persones ateses de l’entitat i convidar-los a participar en la presa de decisions de comissions, projectes, àrees i junta.

En conseqüència a aquestes decisions es van impulsar i fomentar els Consells de Participació que ja teníem i es van crear més espais per a poder compartir i fer aportacions encarades al nou Marc Estratègic. També, per primera vegada una persona del Centre Especial de Treball es va escollir per a formar part de la Junta.

També vam establir quines accions de participació faríem amb cada un dels col·lectius que formen part d’Alba (persones ateses, professionals, famílies, socis, voluntaris) per tal de recollir les seves propostes i visions per a tenir-les en compte en l’elaboració del nou marc. Vam elaborar enquestes, grups focus i després un treball més intens amb un grup ampli de professionals.

De quina forma us ha ajudat a enfortir l’organització?

Ens ha ajudat a nivell de com enfocar el procés de participació del Nou Marc Estratègic, establint unes accions concretes, amb uns col·lectius concrets i que hem pogut portar a terme amb èxit. El procés participatiu ha servit per a replantejar-nos de nou i validar els valors de l’entitat, la missió i la visió, així com plantejar els nous eixos estratègics d’ara fins al 2020. Hem aconseguit un alt nivell de participació que ens fa pensar que ens ajudarà després en la implantació de les accions relacionades amb el Nou Marc.

El procés també ha servit per a empoderar a l’equip de professionals que ha participat activament en el l’elaboració del Nou Marc i també en prendre consciència del repte d’empoderar també a les persones dels diferents serveis que van manifestar la voluntat de ser escoltades i amb moltes idees a aportar.

També ens ha ajudat a reconèixer quines són les mancances que tenim i ens ha ajudat a mesurar si els canals de participació que tenim actualment són els més adequats o no.

Un cop finalitzat el procés, quines són les properes fites que us marqueu en l’àmbit de la participació interna?

Encara ens queda molt recorregut a nivell de donar veu a les persones ateses en la presa de decisions de l’entitat. Cal que sigui una participació real i que siguin ells els que decideixin algunes de les qüestions que més els afecten.

També tenim el repte de com fomentar la participació de les famílies i la seva implicació en les accions previstes en el nou Marc Estratègic.

I per últim dedicar esforços a fomentar la participació de les persones del Centre Especial de Treball que són les que s’ha detectat que tenen menys espais de participació i que el traspàs d’informació també és especialment difícil.

Quines recomanacions faríeu a altres entitats que també volen millorar la participació interna?

Durant aquest procés també hem après algunes qüestions molt bàsiques, però que potser no teníem presents com és el fet que no tothom vol o està disposat a participar i que hi ha diferents nivells d’implicació, tots ells molt respectables. Cal tenir en compte què es demana a les famílies, què es demana a un soci/a o què es demana als professionals. La informació s’ha d’adaptar a cada col·lectiu per a poder obtenir el màxim retorn.

Per altra banda, tenir en compte que dedicar esforços a fomentar la participació, vol dir dedicar-hi recursos. Si es vol fer bé i que tingui un retorn per a l’entitat caldrà una persona o un equip que es dediqui a fer-ne seguiment, buidatge i finalment un anàlisi de totes les dades obtingudes.

A nivell de participació també hem vist que val la pena aprofitar les eines tecnològiques que tenim actualment per a fer més accessible aquesta participació, tot i que caldrà no oblidar la resta de col·lectius que no hi tenen tant accés. Així doncs segurament apareixeran nous canals de participació que coexistiran amb els canals més tradicionals.

Afegeix un comentari nou