El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya cerca persones voluntàries per donar suport a les entitats

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Joan Rosinach
L'Estanislau i el Manel formen part de la la Comissió d’Acció Social - Foto: Joan Rosinach
2a Trobada de Voluntaris i Entitats - Foto: EiC
Les principals demandes són de caràcter tècnic i de gestió - Foto: Wikimedia
El Servei promou l’accés de voluntaris/àries a la formació - Foto: Flickr

El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya cerca persones voluntàries per donar suport a les entitats

Autor/a: 
Joan Rosinach
F Pere Tarrés

Resum: 

A través del Servei de Promoció del Voluntariat, es vol donar resposta a les creixents necessitats de caràcter tècnic i de gestió que sorgeixen en el tercer sector.

El Servei de Promoció del Voluntariat (SPV) del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC) pretén contribuir en la millora contínua de les entitats. Així, l’any 2011, i en el marc de la Comissió d’Acció Social del mateix col·legi, va néixer aquest servei amb l’objectiu de donar resposta a les creixents necessitats, principalment de caràcter tècnic i de gestió, que puguin sorgir en el si del tercer sector social.

“Actualment, tenim més demandes que persones per suplir-les”, afirma Estanislau Sunyer, col·legiat i membre de la Comissió d’Acció Social. Per aquest motiu, i en vista de la bona rebuda que s’ha tingut, tant per part de les entitats com de les persones voluntàries que han format part del de l’SPV, els responsables es plantegen ampliar aquesta iniciativa “a altres col·legis professionals i també a persones que, tot i no ser enginyers de formació, responen a aquest tipus de perfil gràcies a la seva experiència professional”.

Des del Col·legi d’Enginyers Industrials s’estima que aquest sigui “un voluntariat de llarga durada, on la persona s’involucri amb l’entitat”, com explica Sunyer. En aquesta línia, s’ofereix un curós acompanyament a les persones que en vulguin formar part, amb una entrevista prèvia i una presentació in situ a la pròpia entitat. A partir d’aquí, l’SPV fa un seguiment per avaluar la satisfacció de les mútues expectatives, l’encaix de la persona voluntària i els corresponents aprenentatges.

Pel que fa als àmbits concrets d’actuació, les principals demandes per part de les entitats estan vinculades amb temes de planificació i organització interna, relacions comercials, eficiència energètica, gestió del manteniment, TIC i certificacions ISO. També aspectes com la gestió operativa, la qualitat de productes i serveis, compres i logística, són dels camps més sol·licitats. Per donar-ne resposta de manera oportuna, el Servei promou l’accés de voluntaris/àries a la formació necessària per conèixer el tercer sector en general, i l’entitat on participaran en particular.

En els 5 anys d’existència, prop d’un centenar de professionals de l’enginyeria industrial s’han interessat pel Servei de Promoció del Voluntariat, dels quals 38 hi han participat activament. L’augment de l’activitat de l’SPV és deguda, en part, a la col·laboració iniciada amb Creu Roja i altres entitats vinculades a DINCAT l’any 2015, la presentació del servei a les demarcacions del Col·legi de Girona i Catalunya Central, i la creació de la Comissió d’Acció Social a la capital gironina per impulsar la iniciativa en el seu àmbit territorial d’actuació.

Totes aquelles persones i entitats interessades en formar part del Servei de Promoció del Voluntariat dels Enginyers Industrials de Catalunya poden posar-s'hi en contacte per mitjà del telèfon 93 319 23 00 o a través del correu electrònic.

Les entitats socials i l'enginyeria, al servei a les persones

El passat mes d’octubre, en la 2a Trobada de Voluntaris i Entitats organitzada per Enginyers Industrials de Catalunya, diverses veus apuntaven que les entitats socials i l’enginyeria tenen com a factor comú el servei a les persones. En aquest sentit, Rafael Ruiz de Gauna, de la Fundació Pere Tarrés, manifestava que “els enginyers poden aportar molt a l’organització", i afegia “si les entitats no es gestionen bé, no seran eficients en l’atenció als usuaris”.

Així mateix, Lola de la Fuente, de l’Associació Esclat, declarava que “les entitats fallem en organització, sabem molt d’atenció, però no de gestió”. Per acabar, Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), posava a disposició de la Comissió d’Acció Social d’Enginyers de Catalunya la borsa del voluntariat de la FCVS i, al mateix temps, assenyalava la necessitat de la implicació de les empreses com a part de la seva Responsabilitat Social.

Excdel·lent article, pel contingut i els enllaços. Gràcies Joan.