Exemples de bones pràctiques en la participació interna a les entitats

F Pere Tarrés
Foto de cloenda de la jornada.
Imatge de la jornada.

Exemples de bones pràctiques en la participació interna a les entitats

F Pere Tarrés

Resum: 

Es tracta d'un recull extret a partir de l'experiència de 8 entitats que han participat en un procés d'assessorament per millorar la seva participació interna.

El passat 12 de maig va tenir lloc la jornada Com dinamitzar la participació interna a les entitats organitzada pel Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya. Durant l'acte, les entitats que han participat en el procés d'assessorament per millorar la seva participació interna -realitzats per Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés- van explicar quines eren les seves dificultats abans d'iniciar el procés, quuines accions han posat en marxa per fomentar la participació en el seu dia a dia i quins beneficis els ha aportat l'assessorament.

La trobada tenia com a objectius compartir els aprenentatges i reptes que han sorgit durant els processos d'assessorament, posar en valor la tasca de les entitats que han acceptat el repte de millorar la seva participació interna i retre comptes i explicar la tasca que la Generalitat duu a terme en aquest àmbit.

Les entitats que van participar de la jornada són ECOM, Associació Alba, Col·legi de Geòlegs de Catalunya, Lluïsos d'Horta, Cercle d'Agermanament Occitano-català, Dóna't un impuls, Aprenem Maresme i Associació Gironina de Teatre i de les seves valoracions es poden extreure les següents bones pràctiques en participació interna:

 • Utilitzar qüestionaris interns entre la base social de l'entitat pot ser una via per conèixer la seva opinió i motivacions vers la participació.
 • Organitzar tallers participatius pot engrescar aquells sectors o col·lectius menys implicats de l'entitat.
 • És clau la capacitació i l'empoderament dels diferents perfils de l'entitat.
 • És important implantar la idea de mètode i criteri, on tots els membres de l'entitat tinguin clar què fem i el motiu.
 • La participació depèn de la cultura organitzativa de cada entitat i de la missió, visió i valors d'aquesta.
 • La participació interna no és només acció, també és reflexió.
 • Cal tenir clar que dins de la nostra societat tenim diferents perfils i graus de motivació a l'hora de participar.
 • Participació és anar més allà de la informació, és implicar i coresponsabilitzar.
 • És clau saber escollir el canal adequat a cada perfil amb l'objectiu de facilitar la seva participació.
 • La participació social no és un procés senzill però permet cohesionar l'organització.
 • Organitzar el treball de l'entitat en comissions pot servir per generar compromís i pertinença als mateixos.