El Pla de Voluntariat del Projecte Home, una aposta per la participació

F Pere Tarrés

El Pla de Voluntariat del Projecte Home, una aposta per la participació

F Pere Tarrés

Resum: 

El Projecte Home va rebre l'any 2014 el Premi Voluntariat per un projecte d'implicació i transparència amb el voluntariat. Un any després analitzem com estan implementant el seu Pla de Voluntariat.

Fa tot just un any Projecte Home Catalunya rebia el Premi de Voluntariat 2014 per un projecte de millora del voluntariat. La Fundació és dedica a la prevenció i a l’atenció de persones amb problemes de drogodependències i és avui un referent important en el seu àmbit. Projecte Home té una trajectòria de 20 anys que l’ha ajudat a donar consistència al seu treball. Precisament diumenge passat va celebrar amb una gran festa les dues dècades d’existència, amb la presència de més de 800 persones.

Un model de voluntariat propi

Una de les característiques rellevant de Projecte-Home és el seu model de voluntariat. De voluntaris actualment n’hi ha 120 però durant la història de l'entitat n’han passat un miler. Per Projecte Home el voluntariat és una peça essencial per diferents motius. Per una banda, per la relació d’igual a igual que tenen amb els professionals, treballant-hi colze a colze en les diferents àrres de l'entitat, tant en gestió, com en els programes de prevenció com sobretot, d'atenció i suport a les persones en tractament en les comunitats terapèutiques o en els pisos de suport. En aquest darrer cas, la qualitat és clau i també la motivació dels voluntaris és un estímul per als usuaris en tractament, ja que esdevenen per a ells un referent de vida normalitzada. Lluny d’entendre el voluntari com a mà d’obra o suport als tècnics remunerats, el voluntariat ha estat sempre al centre de l’activitat de l’entitat.

Premi de Voluntariat 2014

Projecte Home Catalunya va rebre el Premi Voluntariat 2014 atorgat per la Departament de Benestar Social de la Generalitat que en aquella edició valorava la transparència i la rendició de comptes de les entitats. El guardó va premiar Projecte Home per tal que pogués portar a terme un programa basat en la millora de l’atenció al voluntariat i en mesures que garantissin la transparència de l’entitat. D’aquesta manera, a partir del 2015 l’entitat podria desenvolupar diverses accions destinades a fomentar la participació, atendre les necessitats dels voluntaris i millorar la seva identificació amb l’entitat. Un any més tard d’aquest premi, el valorem amb Jesús Sánchez, coordinador de voluntariat de Projecte Home a Catalunya.

Un Pla de Voluntariat amb propostes ambicioses

El premi ha servit per desplegar el Pla de Voluntariat que s’havia acabat de fer l’any anterior. El Pla s'havia elaborat segons un procés on van participar tant voluntaris com treballadors que van fer propostes en diferents grups de discussió. Del debat en van sortir diferents modificacions del pla inicial. Una d’elles va ser la de millorar l’atenció i la qualitat del servei que proporciona el voluntari. Una altra va ser la millora dels processos de gestió i integració dels voluntaris. De les diferents actuacions que preveu el pla i que s'han portat a terme, les tres següents són les més rellevants

La primera és la del conjunt d’accions relacionades amb la comunicació i la transparència. Millorar la transparència, que els voluntaris disposin de tota la informació de l’entitat, que els voluntaris siguin conscients quines tasques poden realitzar, i quin perfil demana l'organització. Així tota la informació sobre voluntariat està publicada al web, incloent la formació, el codi ètic o el mateix Pla. A part de la transparència també s’ha donat molt importància a que els voluntaris estiguin assabentats de tota la vida de l’entitat. És important explicar l’impacte i els èxits dels diferents projectes, la comunicació no ha de ser només cap enfora... sinó també cap endins. D’aquesta manera els voluntaris se senten partíceps d'un projecte col·lectiu.

La segona de les activitats són les trobades de valoració amb els voluntaris que es convoquen una vegada l'any any als tres centres que té l'entitat. Aquestes trobades funcionen com un espai de debat i de valoració de la tasca dels voluntaris i al mateix temps són una bona forma de crear equip i retre comptes de l'entitat cap als voluntaris.

La tercera acció rellevant ha estat un qüestionari de satisfacció que s'ha passat a tots els voluntaris on es pregunta sobre valoració de la seva intervenció, la relació amb l'equip professional o el procés d'acompanyament que reben. Es tracta d’un qüestionari molt ambiciós en el seu contingut i també en el seu abast ja que es tindran respostes de tots els voluntaris de Proyecto Hombre de tot l'Estat i permetrà fer comparacions.

Avui els voluntaris coneixen millor l'entitat, són més conscients de formar part d'un projecte global i disposen de més canals de participació per expressar la seva opinió.

El repte de la millora continua

Un any després de rebre el premi Voluntariat, la valoració és molt positiva, ja que amb la seva dotació econòmica s'ha pogut consolidar el deseplegament del Pla de Voluntariat i s'ha pogut sistematitzar un conjunt d'accions concretes que milloren la transparència i la comunicació. Avui els voluntaris coneixen millor l'entitat, són més conscients de formar part d'un projecte global i disposen de més canals de participació per expressar la seva opinió.

Jesús Sánchez subratlla que una de les característiques diferencials del seu model de voluntariat és la qualitat en la intervenció i sobretot que les tasques a l’entitat es fan entre treballadors remunerats i voluntaris. Això fa que en el cas de Projecte Home sigui prioritari cuidar la relació entre treballadors i voluntaris. El que és important, remarca Sánchez a tall de conclusió, és que cada entitat defineixi el seu propi model de voluntariat d'acord amb la seva realitat i el seu context. I sobretot, una vegada definit el model que s'apliqui un model de millora continua que permeti avançar sempre cap endavant.

Afegeix un comentari nou