Transparència i qualitat a les entitats socials

Transparència i qualitat a les entitats socials

Resum: 

ECAS organitza una sessió on s’oferiran criteris i indicadors que permetin a les entitats avaluar aquests àmbits.

L’aprovació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació i bon govern, així com altres normatives, ha comportat canvis en el funcionament de les organitzacions no lucratives. Entre altres, implica tenir a la web informació, actualitzada, sobre l’estructura organitzativa, els pressupostos i les subvencions rebudes.

ECAS organitza conjuntament amb el Laboratori de Periodisme i Comunicació Global de la UAB una sessió on s’ajudarà a les entitats a fer un diagnòstic de la situació actual i es facilitaran pautes per a la millora.

La trobada, que tindrà lloc el 16 de setembre de 10h a 14h a la seu d’ECAS, consta de tres parts:

  • Reflexió compartida sobre la incorporació de la transparència com un valor i una actitud: dificultats i oportunitats
  • Exercici d’autoavaluació de la transparència on cada entitat participant aplicarà al seu cas
  • Exemples de bones pràctiques i de resolució de problemes que es treballaran amb les webs de les entitats participants

Més informació i inscripció

Afegeix un comentari nou