5 claus per elaborar una estratègia d’incidència política

 • Presentació ILP contra els desnonaments i la pobresa energètica. Font: CONFACV (flickr)

  Presentació ILP contra els desnonaments i la pobresa energètica. Font: CONFACV (flickr)

 • Iniciativa per la reforma horària. Font: web Iniciativa per la reforma horària

  Iniciativa per la reforma horària. Font: web Iniciativa per la reforma horària

 • Ningú dormint al carrer. Font: Arrels Fundació (Flickr)

  Ningú dormint al carrer. Font: Arrels Fundació (Flickr)

 • Traspàs a Catalunya del 0,7% de l'IRPF per a fins socials. Font: Taula Tercer Sector Social (Flickr)

  Traspàs a Catalunya del 0,7% de l'IRPF per a fins socials. Font: Taula Tercer Sector Social (Flickr)

 • Imatge de la publicació “Campañas para la movilización social”

  Imatge de la publicació “Campañas para la movilización social”

 • Imatge de la publicació "“La incidència política del tercer sector: Reflexió i autodiagnòstic”

  Imatge de la publicació "“La incidència política del tercer sector: Reflexió i autodiagnòstic”

 • Portada de la publicació “Campañas para la movilización social”

  Portada de la publicació “Campañas para la movilización social”

 • Portada de la publicació “La incidència política del tercer sector: Reflexió i autodiagnòstic”

  Portada de la publicació “La incidència política del tercer sector: Reflexió i autodiagnòstic”

Us presentem diferents elements clau per reflexionar i millorar la incidència política de la vostra entitat.

No existeix una única definició que ens ajudi a entendre el concepte d’incidència política, doncs cada autor, manual i/o entitat ho concep des de la seva perspectiva. Tanmateix,  gràcies als companys d’Ingenieria Sin Fronteras i al manual “Campañas para la movilización social”, si que podem identificar diferents elements bàsics que caracteritzen a una estratègia d’incidència política, com són:

 • Es busca influir en actors amb capacitat de presa de decisió.
 • Es persegueix un canvi en les polítiques públiques o privades.
 • Es tracta de processos deliberatius que comporten esforços organitzatius.
 • Pot cercar l’apoderament de les persones sense veu, la mobilització d’altres persones i col·lectius o parlar en nom d’altres.
 • Promou l’enfortiment de la participació ciutadana i d’organització de la societat civil.

Tot seguit es detallen les diferents fases per al desenvolupament d’una estratègia d’incidència política que recomana la publicació.

 1. Identificació de la problemàtica i objectiu de l’estratègia
 2. Comptar amb investigacions i dades fiables contrastades
 3. Dissenyar solucions polítiques
 4. Identificar els diferents públics
 5. Definir les estratègies: mitjans, tècniques i eines
 6. Més informació

1. Identificació de la problemàtica i objectiu de l’estratègia

A partir de la identificació de la problemàtica o situació sobre la qual es vol incidir, i de la realitat i idiosincràsia de cada organització, el primer pas és establir l’objectiu que volem assolir amb la nostra estratègia.

El més sovint és que la problemàtica amb la qual volem incidir sigui força complexa. Per tant, si volem assolir el nostre objectiu de forma exitosa és important que reduïm la problemàtica a un únic assumpte (política, pràctica o actitud) concret i realista a modificar.

En segon lloc, és clau realitzar una definició de l’objectiu de forma precisa, mesurable i intel·ligible per a totes les persones que volem involucrar en el procés.

En aquest sentit, quanta més informació tinguem de la problemàtica i dels seus efectes millor identificarem i definirem els nostres objectius.

▲ Tornar a l'índex

2. Comptar amb investigacions i dades fiables contrastades

Per tal de disposar del màxim d’informació d’una problemàtica, i que aquesta sigui de qualitat, és important comptar amb investigacions i dades fiables contrastades.  Aquesta fase sovint no es té present, però és clau perquè la informació de qualitat ens permet construir una estratègia forta i amb solidesa.

En concret, les investigacions ens ajuden a identificar soluciones viables i realistes i ens proporcionen arguments que podem utilitzar en les accions d’incidència.

Aquestes investigacions poden ser internes, és a dir realitzades directament per l’organització, o externes, sempre i quan siguin de fonts fiables i estiguin contrastades.

▲ Tornar a l'índex

3. Dissenyar solucions polítiques

En aquesta fase és important que ens aturem en el procés de gestió de les polítiques i identifiquem les fases del procés legislatiu concret: quina és l’agenda del govern (o dels actors amb capacitat de presa de decisió en la problemàtica), quin recorregut farà una proposta de llei fins la seva aprovació i per a la seva aplicació, etc.

Només a partir de conèixer i comprendre com es prenen les decisions, podrem proposar solucions polítiques realistes i concretes. 

▲ Tornar a l'índex

4. Identificar els diferents públics

En el disseny de la nostra estratègia també hem d’identificar públics objectius o grup afectats per la problemàtica en la qual volem incidir, a qui li interessa el tema i a qui es veu o es veurà afectat pels esforços que realitzem per aconseguir aquest canvi.

Aquesta informació ens permetrà establir possibles aliances i fer-los partícips del procés, ampliant d’aquesta forma la nostra base social, així com predir els riscos inherents a l’hora de fer canvis.

En concret, dins dels grups afectats podem trobar:

 • Un grup de persones amb interès directe en les solucions proposades perquè estan afectades directament per la problemàtica a resoldre
 • Persones que s’interessen i/o es preocupen per la problemàtica i que són susceptibles de fer alguna cosa i implicar-se.

Aquests, a la vegada, aquestes persones poden ser aliades o adversaris.

 • Aliades: Persones i institucions que ens donin suport en el procés. En aquest cas, és important identificar les seves motivacions (es veuran beneficiades directament, comparteixen els nostres compromís, etc.).
 • Adversaris: Persones o entitats que no estan d’acord amb nosaltres i que consideren que el que nosaltres proposem té un impacte negatiu per a elles

Finalment, podem identificar els públics segons siguin primaris o secundaris.

 • Públics primaris: Persones o institucions amb polítiques, conductes o actituds que hem de reptar per assolir els objectius
 • Públics secundaris: Persones o institucions que poden influir sobre l’objectiu primari per a què adoptin les accions que desitgem. Aquests esdevenen molt importants quan és molt difícil influir sobre l’objectiu primari. 

▲ Tornar a l'índex

5. Definir les estratègies: mitjans, tècniques i eines

Finalment hem de concretar quines accions i tècniques portarem a terme per assolir l’objectiu que ens hem marcat, així com les eines que utilitzarem i amb el mitjans que hi comptarem per fer-ho possible.

Entre les accions i tècniques que poden emprar, la publicació destaca les següents:

 • Tècniques de confrontació: Manifestacions, campanya de cartells i publicitat, assegudes, encadenament, vagues de fam, parades laborals, etc.
 • Tècniques col·laboratives: Consultes populars, difusions d’informacions amb responsables polítics, formacions, etc.
 • Tècniques d’acció privada: Pressions directes/privades mitjançant reunions, contactes personals, intercanvis d’informació i assessoraments, etc.
 • Tècniques d’acció pública: Difusió a través dels mitjans de comunicacions, manifestacions pacífiques, etc. 

▲ Tornar a l'índex

6. Més informació

Un altre document que ens pot ajudar a millorar la incidència política de la nostra entitat és la publicació d’en Pau Vidal i Joana MundóLa incidència política del tercer sector: Reflexió i autodiagnòstic”. En aquesta troabreu reflexions entorn la importància de la incidència política, un recull d’eines i pautes a seguir per desenvolupar la nostra estratègia i un test d’autodignòstic que ens ajudarà a conèixer en qui estadi ens trobem. 

▲ Tornar a l'índex