5 propostes per fer més atractiva la memòria de l'entitat

 • Mapa de projectes de la Memòria 2015 d'Ajuda en Acció. Font: Ajuda en Acció

  Mapa de projectes de la Memòria 2015 d'Ajuda en Acció. Font: Ajuda en Acció

 • Capítol sobre la Junta directiva a la Memòria 2015 d'Enginyers sense Fronteres (ESF). Font: ESF

  Capítol sobre la Junta directiva a la Memòria 2015 d'Enginyers sense Fronteres (ESF). Font: ESF

 • L'any en imatges. Memòria 2015 de Metges sense Fronteres. Font: MSF

  L'any en imatges. Memòria 2015 de Metges sense Fronteres. Font: MSF

 • Fragment de la Memòria 2015 de Fundació Adsis. Font: Fundació Adsis

  Fragment de la Memòria 2015 de Fundació Adsis. Font: Fundació Adsis

La memòria anual no té perquè ser un document feixuc i avorrit.

Com aconseguir que aquest document sigui prou atractiu i convidi a consultar-lo? Us presentem un recull de bones pràctiques que diverses entitats han posat en marxa i que poden inspirar les vostres memòries.    

 1. Apostem per les infografies!
 2. Donem veu a les persones usuàries i al voluntariat
 3. Una mirada ràpida als fets més rellevants
 4. Qui és qui? Posem cara als i a les membres de l'organització
 5. I si apostem per les vídeo memòries?

1. Apostem per les infografies!

Les infografies ens permeten visibilitzar i explicar de forma més àgil i senzilla aquelles dades i informacions que volem destacar. Són especialment útils per il·lustrar textos que, tot i la importància del que expliquen, poden resultar densos o contenen massa dades. Destacar els punts més rellevants amb imatges i gràfics pot facilitar la lectura d'apartats com la gestió econòmica, la procedència i utilització dels recursos econòmics o els llocs on estem desenvolupant els nostres projectes.

Existeixen diverses eines i aplicacions, algunes d’accés gratuït, que faciliten la creació de d’infografies de forma intuïtiva i atractiva.
 

'Comptes clars' a la Memòria 2015 del Casal d'Infants del Raval

▲ Tornar a l'índex

2. Donem veu a les persones usuàries i al voluntariat

A les memòries expliquem els projectes que estem realitzant , on els desenvolupem i els resultats aconseguits. Però és important no limitar-nos a oferir només xifres. Les persones usuàries o que participen dels projectes no són números!

Recollir els seus testimonis i/o declaracions o apropar-nos a les seves històries a través de breus entrevistes són formes que permeten conèixer de forma més directa l’impacte i el valor del nostre treball.
 

"Històries d'èxit" a la Memòria 2015 de Fundació Comtal

▲ Tornar a l'índex

3. Una mirada ràpida als fets més rellevants

Hi ha diverses maneres de fer un resum dels fets més rellevants de forma original o a través d’imatges que ens permetin realizar una ‘radiografia’ fàcil de consultar.  L’any en 12 fotografies (una per mes ) o a través de diversos tuits són només algunes de les diverses possibilitats. 
 

"L'any en 140 caràcters" a la Memòria 2015 de Setem Catalunya

▲ Tornar a l'índex

4. Qui és qui? Posem cara als i a les membres de l'organització

Les memòries ens donen l’oportunitat d’explicar quines són les persones que formen part de la junta i de l'equip tècnic, conèixer les motivacions per les quals s’han implicat a l'entitat,  quina és la seva tasca... Aquesta pràctica pot ajudar a fer més propera l’entitat, a banda que saber qui hi ha darrera d’una organització és una bona pràctica de transparència.


Capítol sobre la Junta Directiva a la Memòria 2015 d'Enginyeria Sense Fronteres

▲ Tornar a l'índex

5. I si apostem per les vídeo memòries?

A banda de comptar amb una memòria en text més extensa,  algunes entitats elaboren també una vídeo memòria. Aquest format facilita la seva viralització a través de les xarxes socials, permet resumir en pocs minuts les activitats més destacades de l'any i atreu fàcilment l’atenció .

A continuació, destaquem com a exemple les d'Arrels Fundació i Amnistia Internacional Catalunya.


 

▲ Tornar a l'índex