El 63% de la població catalana té dificultats per arribar a final de mes

FCVS
Imatge d'una mare amb dos fills Font: Idealista
L’any 2016 un 22,5% de la població catalana està en risc de pobresa o exclusió social.
Gràfic que recull els % de llars que declaren arribar a fi de mes amb dificultat al 2016 Font: Idescat
Les Terres de l'Ebre, amb un 74,5% de la seva població, és el territori on més famílies declaren tenir dificultats per arribar a final de mes.
Recollida d'aliments realitzada per Creu Roja Catalunya Font: Creu Roja Catalunya
Més del 70% de les llars de Ponent i Terres de l’Ebre reben alguna prestació social

El 63% de la població catalana té dificultats per arribar a final de mes

FCVS

Resum: 

L’ampliació de la mostra de l’Enquesta de condicions de vida ha permès disposar per primera vegada de resultats territorials sobre la distribució de la renda de les llars, les condicions de vida i l’exclusió social.

Segons l'última Enquesta de condicions de vida referent a l’any 2016, elaborada per l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), els majors percentatges de població amb dificultat per arribar a final de mes són a les Terres de l’Ebre (74,5%), les Comarques Centrals (73,6%), l’Alt Pirineu i Aran (72,6%) i el Camp de Tarragona (71,5%). La resta de territoris se situen per sota la mitjana catalana (63,3%). A la ciutat de Barcelona el percentatge de llars amb dificultat per arribar a fi de mes és del 58,2%.

Pel que fa a la renda mitjana anual neta per persona es va situar a Catalunya en els 12.660 euros, cosa que suposa un increment del 3% respecte als 12.283 euros del 2015. Tot i així, existeixen grans desigualtats territorials, ja que a Barcelona es percebia fins a un 43% més que a les Terres de l’Ebre. Només la Ciutat Comtal queda per sobre de la mitjana catalana.

Més de la meitat de la població del Camp de Tarragona té alguna privació material

El Camp de Tarragona és l’àmbit territorial amb un major percentatge de població amb privacions, un 59,2%, molt per sobre del 45,3% de mitjana catalana, fet que el situa com l’únic àmbit on més de la meitat de la població té una privació material o més. A continuació ve el Penedès, amb un 48,8% de població i Ponent amb un 46,0%. En el cas de Barcelona, el percentatge de població amb privacions és del 39,2%.

Més del 70% de les llars de Ponent i Terres de l’Ebre reben alguna prestació social

Els àmbits territorials on un major percentatge de llars reben alguna prestació social són Ponent (75,1%) i les Terres de l’Ebre (73,7%), mentre que l’Alt Pirineu i Aran (55,7%), el Penedès (57,5%) i les Comarques Centrals (57,9%) són els àmbits amb un percentatge menor. Del total de llars que reben alguna prestació, els àmbits amb un major percentatge de prestacions per vellesa o supervivència són les Terres de l’Ebre (80,6%) i l’Alt Pirineu i Aran (72,3%), molt per sobre del conjunt de Catalunya (57,7%). D’altra banda, els àmbits amb un major percentatge de llars que reben prestacions per atur són el Camp de Tarragona (47,7%) i el Penedès (46,6%).

L’indicador de risc de pobresa se situa en el 19,2%

Així mateix, a l’enquesta també es revela que l’indicador de risc de pobresa, que mesura la proporció de persones que tenen ingressos baixos en relació amb el conjunt de la població, se situa a Catalunya en el 19,2%. Aquest percentatge se situa en el 17,2% a l’àrea metropolitana i en 12,2% a la ciutat de Barcelona.

Si es pren com a referència la taxa AROPE, que és la que recomana la Unió Europea per mesurar el risc d’exclusió o pobresa, la xifra arriba al 22,5% de població catalana que es troba en aquesta situació. A l’àrea metropolitana, aquest percentatge baixa fins al 19% i a Barcelona al 16,9%.

Afegeix un comentari nou