Espanya és el segon país amb la taxa de pobresa infantil més alta de l'OCDE

Espanya és el segon país amb la taxa de pobresa infantil més alta, només superada per Portugal, de 21 països pertanyents a l'Organització per la Cooperació al Desenvolupament Econòmic (OCDE), segons l’informe "Els nens deixats enrere. Una taula classificatòria de la desigualtat respecte al benestar infantil a la nacions riques del món".

L’informe "Els nens deixats enrere. Una taula classificatòria de la desigualtat respecte al benestar infantil a la nacions riques del món" és el novè informe sobre la infància als països de l’OCDE publicat pel Centre d'Investigacions Innocenti, amb seu a Florència i dependent d'UNICEF. 

L’informe compara les taxes de pobresa infantil en 21 països de l'OCDE, exclòs EUA, amb dades d'abans i després que es dedueixin els impostos i s'efectuen els pagaments de l'ajuda social. La taxa de pobresa infantil és per Espanya del 18,5% abans de la intervenció de Govern i del 17,2% després de la mateixa. Només Portugal a supera amb una 21,2% i 18,7% respectivament (abans i després de l'acció del Govern).

A Portugal i Espanya, els segueixen Itàlia, Regne Unit, Polònia, Irlanda i Luxemburg. A l'altre extrem se situen, Finlàndia amb 15,2% i 5,2%  (abans i després de l'acció del Govern), Països Baixos amb 10,7% i 5,4% i Suècia amb 12% i 5,7%, respectivament.

L'esquema mostra que sense la intervenció del Govern tots i cada un dels 21 països de l'OCDE tindrien taxes de pobresa infantil iguals o superiors al 10%, explica.
 

Afegeix un comentari nou