Les llars espanyoles van pagar un 11% més per la llum que la mitjana de la UE

FCVS
Bombeta
Des de l’any 2008, el cost de l’energia a Espanya per al consumidor domèstic ha augmentat un 67%.
Un home canviant una bombeta de casa
L'estructura tarifària de l'energia a Espanya afavoreix els grans consumidors industrials i perjudica la PIME, la petita indústria i els serveis.

Les llars espanyoles van pagar un 11% més per la llum que la mitjana de la UE

FCVS

Resum: 

L'estudi de la Generalitat també revela que la petita indústria i els serveis van pagar l’electricitat un 34% més cara a Espanya que a Europa al segon semestre del 2016.

Les llars espanyoles van pagar l'any passat un rebut de la llum l'11,2% més car que la mitjana de la Unió Europea (UE). D'aquesta manera, des de l’any 2008, el cost de l’energia a Espanya per al consumidor domèstic ha augmentat un 67%, mentre que a Europa s’ha encarit un 30% en el mateix període.

Aquestes són les conclusions d'un estudi que realitza periòdicament l'Institut Català d'Energia (Icaen), de la Generalitat, en què es constata aquesta diferència de preus, especialment quan s'inclouen els diferents impostos i càrregues que recauen sobre la factura.

Aquesta és una característica que ja ha denunciat en alguna ocasió l'Informe Robinson, de l'Oxford Institute for Energy Studies. Aquest informe destaca que el diferencial no és perquè produir i distribuir els quilowatts (kW) sigui molt més car a Espanya, sinó perquè en la factura s’amaguen càrrecs que s'han acumulat durant els anys de forma poc transparent i incomprensible per a l'usuari; per al qual suposen al voltant de la meitat del que paga mensualment o bitrimestralment.

Pel que fa a l'estudi que elabora l'organisme de la Generalitat, també conclou que l'estructura tarifària de l'energia a Espanya afavoreix els grans consumidors industrials i perjudica la PIME, la petita indústria i els serveis. Així, el cost de l’electricitat per a la petita indústria i els serveis va ser un 34,2% superior al de la mitjana europea. En aquest cas, entre el 2008 i el 2016, l'augment acumulat és del 80%, mentre que durant el mateix període a la UE va ser del 24% i del 29% a l'eurozona.

Finalment en l’àmbit del gas, el document d’anàlisi demostra que l’usuari domèstic va ser el principal perjudicat per les tarifes espanyoles durant el segon semestre del 2016. Així, el petit consumidor domèstic va pagar un 7,7% més que els europeus per MWh de gas natural. Per altra banda, el cost del gas natural per a la indústria és inferior a Espanya que en el conjunt d'Europa.