Les famílies amb fills són les més perjudicades per la crisi

FCVS
El 17% de les llars ateses per Càritas són mares soles amb fills. (Font: Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat)
El programa de Cobertura de les necessitats bàsiques ha incrementat en un 87% les persones beneficiàries. (Font: Idealista)
Imatge de l'acte de presentació de la memoria social de l’any 2015 (Font: caritasbcn.org)

Les famílies amb fills són les més perjudicades per la crisi

FCVS

Resum: 

Segons la memòria presentada per les Càritas Diocesanes a Catalunya, el 64% de les llars ateses eren famílies amb nens, i d’aquestes un 47% eren parelles amb fills i el 17% eren mares soles amb fills.

Les Càritas Diocesanes de Catalunya ha presentat la seva memòria social de l’any 2015, on es recullen els programes i projectes de l’acció social de les deu Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya al llarg de tot aquell any. L'activitat de les Càritas s'ha vist marcada per un augment dels projectes i per una atenció molt especial a les famílies amb fills, ja que el 64% de les llars ateses eren famílies amb nens, i d’aquestes un 47% són parelles amb fills mentre que el 17% són mares soles amb fills.

Això s'ha vist reflectit en l'augment dels esforços i dedicació en tres programes com són: cobrir les necessitats bàsiques de la llar (ajudes econòmiques directes per fer front a les despeses de la llar, ajuts en espècie com aliments, roba o productes d’higiene…), ajudar la família i els fills (centres oberts, esplais, reforços educatius, suport a les mares soles, etc.), i ajudar els pares i mares a trobar feina.

Augment de projectes i persones ateses

Segons la memòria 2015, hi ha hagut un increment important del nombre de projectes, passant de 1.488 a 1.729. El programa que més ha incrementat el nombre de projectes ha estat el d’Inserció Sociolaboral i Economia Social, i a més, el programa de Cobertura de les necessitats bàsiques ha incrementat en un 87% les persones beneficiàries.

A través d’aquests projectes, s’ha arribat a 343.513 persones ateses i les seves famílies. El 31% de les persones no tenen una llar digna, ja que viuen en una habitació de relloguer (13%), no tenen habitatge (8%), viuen acollides sense pagar (8%) o viuen en habitatges d’entitats socials (2%). A més, el 50% de les persones ateses han nascut a l’Estat espanyol o a Europa, i el 31% són menors de 30 anys.

Pel que fa a la despesa total en l’acció social a Catalunya de les Càritas diocesanes se situa al voltant dels 41 milions d’euros.

Denuncia a l'administració

Per tot això, Càritas denuncia que no pot acceptar la tesi de l’Administració pública quan defensa que estem sortint de la crisi econòmica que va esclatar el 2008. La realitat de les persones que s’apropen a Càritas està molt lluny d’haver abandonat la situació de risc de pobresa i exclusió social.

Per Càritas, ens trobem en un sistema econòmic injust, amb una redistribució desigual de la renda. I a més, ens trobem molt lluny d’assolir l’objectiu europeu 2020 de reduir el nombre de pobres a Espanya en 1,4 milions, ja que entre 2011 i 2014 s’ha incrementat el nombre de persones en risc de pobresa i exclusió social en la mateixa xifra que s’havia de reduir fins al 2020.

Finalment, Càritas exigeix a les Administracions públiques que compleixin amb els acords assolits, com ara el del Parlament de Catalunya del març d’aquest any, per tal de revertir la situació actual que ha expulsat a la pobresa un nombre tan elevat de persones.

Afegeix un comentari nou