Publicada una guia per afrontar l’assetjament escolar de l’alumnat amb discapacitat

Suport Associatiu
Aquesta guia, en format digital, es difondrà entre els membres de la comunitat educativa.
El CERMI treballa per fer incidència política i defensar els drets de les persones amb discapacitat.

Publicada una guia per afrontar l’assetjament escolar de l’alumnat amb discapacitat

Suport Associatiu

Resum: 

El document, elaborat pel Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat-CERMI, proporciona eines i recursos per prevenir i tractar aquesta problemàtica als centres educatius.

Aquesta guia, en format digital, es difondrà entre els membres de la comunitat educativa durant el mes de setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar 2017-2018.

La iniciativa neix davant la constatació que, segons el CERMI, els i les estudiants amb algun tipus de discapacitat són més susceptibles de patir maltractaments i abusos en l’àmbit escolar. De fet, com va fer públic la Fundació Adecco, més del 10% dels infants i joves víctima d'assetjament tenen alguna discapacitat.

La guia s’adreça tant al professorat de la comunitat educativa com a l’alumnat i a les famílies i proporciona un seguit de recursos per prevenir, identificar i fer front a aquestes situacions de violència.

El document també advoca per la necessitat de promoure l’educació inclusiva per prevenir qualsevol tipus de violència.

El CERMI està integrat per diverses organitzacions i plataformes de persones amb discapacitat de tot l’estat espanyol i treballa per fer incidència política i promoure canvis per al total reconeixement dels drets d'aquest col·lectiu.