Alguns exemples de bones pràctiques en Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

Associació per a Joves Teb - Comunitari

Alguns exemples de bones pràctiques en Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

Associació per a Joves Teb - Comunitari

Resum: 

Un breu llistat d'experiències que s'han dut a terme en l'àmbit de la RSC, i que t'ajudaran a entendre millor aquesta contribució activa i voluntària per part d'algunes empreses a la millora social, econòmica i ambiental.

Aquest complex esportiu municipal de Santa Coloma de Gramenet està gestionat per l’empresa Sport Bid des de l'any 2003. Les bones pràctiques en Responsabilitat Social Corporativa (també anomenada Responsabilitat Social Empresarial, RSE) d'aquesta gestió es centren en l’acció social que desenvolupa ajudant a la inserció de persones discapacitades o acollides a Catalunya.

Col·laboren amb diverses associacions, fundacions i centres, com ara la Fundació Tallers de Catalunya, el programa d’acollida de nens i nenes sahrauís de l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de Santa Coloma, o la xarxa de Centres Assistencials Doctor Emili Mirà i López (CAEM).

El centre va començar la seva activitat a Mataró l’any 2000 amb la voluntat d'oferir serveis orientats a preservar la salut i l’autoestima de les persones que hi són ateses, potenciant la seva autonomia personal i intentant millorar la seva qualitat de vida. Segueix un model inspirat per tres valors o principis fonamentals: el respecte, la valoració de la condició humana i la protecció de la dignitat de la persona, a partir d'una concepció humanística del model holístic de salut.

La seva experiència en relació a la RSC es basa en el seu sistema de gestió professionalitzat, de gestió de processos, en el seu codi ètic i en la formació del personal que fa. També pel que fa a la creació de mecanismes de participació de les famílies i d’autoavaluació de la satisfacció del personal, així com per la conciliació laboral i personal.

Aquest estudi de disseny gràfic de Sabadell es creà al 2004. Ofereix serveis que van des del disseny de logotips i imatges corporatives, passant pel disseny d’elements de comunicació i de promoció, fins a la comunicació digital. També fan la gestió i la producció d'impremta.

La RSE que duen a terme contempla els vessants de conciliació personal i professional, la solidaritat, el medi ambient i la sostenibilitat, i la igualtat d'oportunitats: horaris flexibles, equilibri en el nombre d'homes i dones, motivació a la promoció professional, condicions d'ergonomia al treball, reducció del consum de paper, reciclatge i reutilització, campanyes de plantada d'arbres per absorbir el CO2, "dissenys soldaris" sense cobrar la mà d'obra a algunes entitats, etc.

La Fageda és una cooperativa d’iniciativa social sense ànim de lucre que té com a objectiu integrar sociolaboralment les persones de la comarca de la Garrotxa que pateixen discapacitat psíquica o trastorns mentals severs.

Aquesta tasca la duu a terme a partir d’activitats de ramaderia i de producció i comercialització de derivats lactis. La fa al seu Centre Especial de Treball, que consta d'un viver forestal, una granja de vaques per a la producció de llet, una planta d’elaboració de productes làctics i una secció de jardineria.

La cooperativa també vol millorar la qualitat de vida dels seus usuaris i usuàries amb la realització d'activitats assistencials, del Servei de Teràpia Ocupacional, de pisos assistits per als treballadors i treballadores i d'activitats de lleure.

Aquest centre de formació musical amb seu a Vilanova i la Geltrú desenvolupa la seva activitat des de l’any 1993 també sota la fòrmula de cooperativa. Els socis i sòcies han creat en la seva gestió i direcció un marc pedagògic que es basa en valors socials i democràtics que es posen de manifest en la relació de totes les parts. L'any 2001es va integrar a la UNESCO com a escola associada.

El principal objectiu que persegueix Freqüències és oferir una formació musical de qualitat amb un estil educatiu i compromès amb la comunitat en la què es troba. L'escola ha anat també establint objectius de millora en tots els àmbits, tant pel que fa a la relació amb la comunitat, com de caràcter laboral i de qualitat educativa.

Es va crear l’any 1970 a Caldes de Montbui com a cooperativa de consum i amb l’objectiu de millorar l'oferta de productes als consumidors i consumidores. Va tenir un gran procés d'expansió i l'any 1991 creen MAXI, el primer gran centre comercial com a iniciativa d'una cooperativa a Catalunya. Posteriorment es va reorientar i a partir de 2001 abandonen l'activitat comercial, venent el seu fons de comerç a supermercats ben coneguts.

Amb el patrimoni aconseguit amb aquesta venda, Cooperativa70 va inciar una nova etapa centrada en fomentar el consum responsable, oferir serveis diversos a les persones associades, i promoure la reflexió i la formació al voltant de la cooperació, entre d'altres. També duu a terme activitats d’economia social, com ara la promoció d’habitatges, l’assistència a les persones i el foment d’empreses d’inserció laboral.

Pots trobar altres exemples d'empreses que duen o han dut a terme experiències de RSC en aquest llistat del web de l'Associación +Responsables. Aquesta entitat es va constituir a partir de les persones que integren Ingenieria Social SAL i amb l'objectiu promoure activitats que apropin a la ciutadania, les empreses i les organitzacions els valors per assolir un desenvolupament just, equitatiu i equilibrat amb l'entorn.

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou