Les dones que han patit violència de gènere obtindran ajuda per a la inserció laboral

Suport Tercer Sector - Econòmic
El programa oferirà itineraris d’inserció laboral per a les dones que han patit violència de gènere. Font: Canva.
Amb la pandèmia de la covid-19 van augmentar els casos de violència de gènere. Font: Canva.
Amb la pandèmia de la COVID-19 van augmentar els casos de violència de gènere. Font: Canva.
El programa oferirà itineraris d’inserció laboral per a les dones que han patit violència de gènere. Font: Canva.

Les dones que han patit violència de gènere obtindran ajuda per a la inserció laboral

Suport Tercer Sector - Econòmic

Resum: 

La Creu Roja i el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) s’encarregaran de desenvolupar aquest projecte finançat per la Unió Europea.

Una de les conseqüències de la violència de gènere és la pèrdua d’autonomia i independència, tant personal com econòmica, de les dones que la pateixen. En aquesta situació de precarietat imposada i de desemparament institucional, el risc de discriminació a l’àmbit laboral s’incrementa exponencialment.

En el context de la pandèmia provocada per la covid-19 van augmentar els casos de violència de gènere. Aquesta violència va intensificar la vulnerabilitat econòmica de moltes dones i, alhora, aquesta vulnerabilitat va fer que estiguessin més exposades a patir violència.

En aquest sentit, el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), promogut pels estats membres de la Unió Europea per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia, ha inclòs uns fons específics per abordar aquesta problemàtica.

L’Estat espanyol rebrà un total aproximat de 140.000 milions d’euros, que invertirà en el desenvolupament del programa anomenat ‘Formació amb compromís de contractació i inserció per a dones víctimes de violència de gènere o de tràfic i explotació sexual’ inclòs a ‘Empro Dona’.

Atenció específica per a 400 dones

L’objectiu d’aquest projecte és oferir una atenció personalitzada a les dones a les quals va dirigit, així com ajuda econòmica i acompanyament psicològic.

Durant els primers sis mesos del programa, s’oferirà un itinerari d’inserció social i laboral on es tindran en compte el punt de partida i les necessitats específiques de cada persona. Durant els següents sis mesos, s’oferirà una formació orientada a treballar les competències digitals, la xarxa de contactes, l’autoestima, el coneixement i l’exercici dels drets de les dones.

D’aquesta manera, es preveu que unes quatre-centes dones de cinc comunitats autònomes diferents (Andalusia, Aragó, Canàries, Catalunya i Madrid) puguin millorar la seva autonomia personal i econòmica i ocupar vacants a empreses que s’han compromès a la contractació.

La Creu Roja, en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), ha estat l’encarregada de desenvolupar aquest projecte des d’una visió integral. Així, contemplen que les mesures no vagin dirigides només a les dones, sinó també a les organitzacions amb les quals es treballarà en la reducció de mites, estereotips i prejudicis de gènere, això com en la creació de condicions i entorns laborals segurs i lliures de violència masclista.

Afegeix un comentari nou